Alfa

Du som har en långvarig funktionsnedsättning på grund av psykisk ohälsa kan få information och stöd till arbete och studier. Vi finns i Hammarby sjöstad men tar emot deltagare från hela Stockholms stad.

Till Alfa är du välkommen om du

  • är intresserad av att komma ut i arbete eller studier
  • är mellan 18 och 64 år och bor i Stockholms stad
  • har kontakt med kommunens socialpsykiatri eller har en pågående vårdkontakt inom specialistpsykiatrin.

På Alfa får du en kontaktperson som du har kontakt med under hela processen från kartläggning till jobbsök. Det gäller även under eventuell praktik och när du har fått arbete. Jobbcoachen samarbetar med ditt nätverk som du har inom vården och hos andra myndigheter.

Vi som arbetar här har god kännedom om olika aktörers och myndigheters skyldigheter, regelverk och uppdrag. Det gör att vi kan vägleda dig mot ett hållbart arbetsliv.

Våra insatser

Individanpassat stöd till arbete (IPS)

För att hjälpa dig använder vi en metod som heter IPS.

Det innebär att

  • vi tillsammans kartlägger dina intressen och resurser
  • du får hjälp i kontakter med andra myndigheter
  • vi matchar dig med lämplig arbetsgivare
  • vi går igenom anpassningar på arbetsplatsen
  • vi stödjer dig och din arbetsgivare under pågående anställning.

Vi tar tidigt kontakt med arbetsgivare och söker efter arbetsplatser som matchar dina intresseområden. Dessutom letar vi efter arbetsgivare som har rekryteringsbehov eftersom målet är att du ska få en hållbar anställning. Du får stöd av din jobbcoach att presentera dig för arbetsgivaren utifrån dina kompetenser och behov.

Egen erfarenhet av återhämtning (peer support)

För att du ska få nya perspektiv på din situation och återhämtningsprocess kan du få möjligheten att samtala med andra som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning. Det kallas för peer support. Du kan delta i individuella samtal samt studiecirklar som leds av vår peer supporter.

Om våra insatser

I vår folder kan du läsa om det stöd du kan få av oss.

Har du funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och behöver stöd för att komma ut i arbete eller studier? (pdf)

Kontakta oss

Stängt just nu

Alfa

Öppettider
måndag–fredag 09.00–12.00, 12.45–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Besöksadress: Heliosgatan 26, Stockholm
Telefon
Telefon 08-508 490 90
E-post
E-post fop@stockholm.se

Uppdaterad