Guide

Ansök om stöd och omsorg för personer med funktionsnedsättning

Så här ansöker du om stöd utifrån dina behov.

Ansök

Du behöver själv ansöka om stöd. Det är stadsdelsförvaltningens biståndshandläggare som beslutar om stöd utifrån dina behov. Om du ansöker via vår e-tjänst måste personen ansökan avser vara den som loggar in. 

Du kan till exempel ansöka om

  • boendestöd
  • daglig verksamhet och sysselsättning
  • bostad med särskild service
  • personlig assistans 
  • hemtjänst.

Kontaktcenter funktionsnedsättning hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare där du bor.

Ansök via e-tjänst

Du kan själv göra din ansökan i vår e-tjänst Ansök om stöd och service. Observera att den person som ansökan avser måste logga in. 

Ansökningsblanketter

Ansökan enligt LSS, barn och vuxna (pdf)

Ansökan enligt SoL, vuxna (pdf)

Ansökan enligt SoL, inklusive barn (pdf)

Hitta kontaktuppgifter till din stadsdelsförvaltning

Träffa biståndshandläggare

Biståndshandläggaren kontaktar dig och ni bokar tid för ett personligt möte i din bostad eller på stadsdelsförvaltningen. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren ska få en så bra bild som möjligt av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut. Du får också information om ansökningsprocessen.

Biståndshandläggaren har tystnadsplikt. Det innebär att hen inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. Biståndshandläggaren får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Exempel på sådant som ni kommer prata om under mötet

  • hur ditt boende och din närmiljö ser ut
  • din fysiska och psykiska hälsa
  • hur din vardag ser ut
  • hur du klarar att uträtta olika ärenden, exempelvis bankärenden
  • vad du har för intressen.

Du har rätt att ansöka om vad du vill men det är ditt behov som avgör vilket stöd du blir beviljad.

Om du behöver hjälp när du ansöker om stöd, kan du be en annan person att vara ditt ombud. Du kan även få hjälp med tolk.

Beslut om stöd och service

Efter mötet gör biståndshandläggaren en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet. Biståndsbeslutet är ett beslut om det stöd och hjälp du kan få. Beslutet skickas hem till dig tillsammans med utredningen.

Minst en gång om året kommer biståndshandläggaren kontakta dig för att höra hur stödet fungerar och om din situation har förändrats.

Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan där du får veta vilken hjälp du ska få. Du får även ett skriftligt beslut om din ansökan inte beviljats med en förklaring.

Välj utförare

När du har fått ditt biståndsbeslut kan du välja vilken utförare du vill anlita. Du kan välja stadens verksamhet, privata företag eller ideella organisationer som har avtal med staden. Tanken är att du ska kunna välja en utförare som passar dina önskemål. Du kan byta utförare om du inte är nöjd.

Stöd i hemmet

Boende

Olika former av insatser