Olika former av insatser

Under perioden 20 februari till 7 april är e-tjänsten Ansök om stöd och service stängd. Under denna tid kan du inte ansöka eller följa ditt ärende i e-tjänsten. Vid frågor, kontakta din stadsdelsförvaltning eller Kontaktcenter Funktionsnedsättning.