Stöd till anhöriga

Stöttar och vårdar du en familjemedlem eller annan närstående? Då kan du få stöd och vägledning som kan underlätta din vardag.

Du som stödjer och vårdar en närstående kan få anhörigstöd. Stödet vänder sig till dig som hjälper en närstående som till exempel är

 • långvarigt sjuk
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • har missbruksproblematik.

Sök stöd, vägledning och gemenskap 

I alla stadsdelsförvaltningar finns en anhörigkonsulent som kan informera dig om olika typer av stöd och hjälp.

Anhörigstödet i Stockholms stad erbjuder bland annat

 • råd och vägledning
 • enskilda samtal
 • kunskap och gemenskap.

Anhörigkonsulenten ger dig råd och vägledning

Anhörigkonsulenten hjälper och vägleder dig i kontakten med

 • kommunen
 • regionen 
 • andra myndigheter.

Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder kunskap och aktiviteter som kan passa dig.

Boka enskilda samtal med anhörigkonsulenten

Du är välkommen att kontakta anhörigkonsulenten för ett samtal. Du får möjlighet att prata om vad som är viktigt för dig som anhörig.

Samtalet sker

 • i anhörigstödets lokaler
 • via telefon eller
 • hemma hos dig.

Få kunskap och hitta gemenskap – delta på föreläsningar och i anhöriggrupper

I anhöriggrupper får du möjlighet att

 • träffa andra i liknande situation
 • finna gemenskap
 • utbyta erfarenheter och kunskap.

Det finns även föreningar för dig som är anhörig.

Kontakta din anhörigkonsulent

För mer information eller stöd, kontakta närmaste anhörigkonsulent, biståndshandläggare eller socialsekreterare via Kontaktcenter funktionsnedsättning.

Avlösarservice i hemmet – för dig som vårdar en närstående

Du som ger stöd och service till en närstående i hemmet kan få insatsen avlösning enligt SoL eller avlösarservice enligt LSS. Det innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden av din närstående.

Avlösning eller avlösarservice kan fås regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Du ansöker hos din stadsdelsförvaltning.

Uppdaterad