Stöd till dig som är anhörig

Stödjer eller hjälper du någon i din närhet? Då kan du behöva stöd för egen del.

Den närstående kan exempelvis ha

  • en fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning
  • en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning
  • missbruksproblematik.

Stödet erbjuds dig som till exempel är maka eller make, partner, sambo, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne. Det är du själv som avgör om du ser dig själv som anhörig.

Stöd, råd och gemenskap i din stadsdelsförvaltning

I alla stadsdelar finns anhörigstöd som kan informera dig om olika typer av stöd och hjälp. Anhörigstödet i Stockholms stad erbjuder bland annat

  • råd och vägledning
  • enskilda samtal
  • kunskap och gemenskap.

Ofta ges stödet av en anhörigkonsulent. Kontakt med anhörigstödet är kostnadsfritt.

Anhörigkonsulenten hjälper och vägleder dig i kontakten med kommunen, regionen och andra myndigheter. Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa dig. Anhörigkonsulenten kan också berätta var du vänder dig om din närstående behöver något hjälpmedel.

Behöver du någon att prata med är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten för ett stödjande samtal. Du får möjlighet att prata om vad som är viktigt för dig som anhörig. Samtalet sker antingen i stadsdelsförvaltningens lokaler, via telefon eller digitalt. 

Anhörigkonsulenten kan till exempel erbjuda föreläsningar, utbildningar, må bra-aktiviteter och andra tematräffar. I anhöriggrupper och på mötesplatser får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap, utbyta erfarenheter och få kunskap.

Kontakt

För mer information eller stöd, kontakta närmaste anhörigkonsulent, biståndshandläggare eller socialsekreterare eller via eller Kontaktcenter funktionsnedsättning.

Hitta anhörigstöd i din stadsdel

Gör så här:

  1. Välj område eller skriv in din adress.
  2. Tryck på Visa.

Avlösarservice i hemmet – för dig som vårdar en närstående

Du som ger stöd och service till en närstående i hemmet kan få insatsen avlösning enligt SoL eller avlösarservice enligt LSS. Det innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden av din närstående.

Avlösning eller avlösarservice kan fås regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Du ansöker hos din stadsdelsförvaltning.

Stadsövergripande stöd vid missbruk, beroende och våldsbejakande extremism

Det finns också ett stadsövergripande stöd till anhöriga till personer med missbruk och beroende, med koppling till våldsbejakande extremism, en kriminell livsstil samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld. Detta stöd är ett komplement till det stöd som ges av stadsdelsförvaltningarna.

Mer inom anhörigstöd

Uppdaterad