Syn- och hörselinstruktör

Du som har nedsatt syn eller hörsel kan få hjälp för att klara vardagen. En instruktör kan komma hem till dig och informera om hjälpmedel och träna dig i hemmet och närmiljön.

Vänd dig till din stadsdelsförvaltning för att få hjälp av en syn- och hörselinstruktör. Det kostar ingenting.

Det här kan du få hjälp med:

  • Information om kurser, föreningsliv och kommunal service.
  • Hjälp med kontakter med hörselklinik eller syncentral.
  • Hantera syn- och hörselhjälpmedel.
  • Syn- och hörselanpassningar på telefon, dator och surfplatta.
  • Du som har en synnedsättning kan få hjälp att träna på att hitta i hemmet och i närmiljön. 
  • Råd och stöd om syn- och hörselnedsättningar i vardagen.

Låna hjälpmedel

Du kan låna vissa syn- och hörselhjälpmedel gratis genom din syncentral eller hörselklinik. Du lämnar tillbaka hjälpmedlen när du inte längre behöver dem.

Uppdaterad