Kommunalt bostadsbidrag (KBF)

Du som behöver flytta till en bostad som är anpassad till dina behov kan ansöka om bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF).

För att få bidraget måste du ha en merkostnad för bostaden och vara folkbokförd i Stockholms stad. Bostaden ska vara utformad utifrån dina behov.

Du kan få bidraget om du

  • hyr din lägenhet
  • bor i bostadsrätt
  • om du har en egen fastighet som villa eller småhus.

Du kan även få bidraget om du har hemmavarande barn och behöver byta bostad på grund av barnets funktionsnedsättning.

Så här beräknar vi ditt bidrag

Uppfyller du villkoren för bidraget gör vi en beräkning där vi tar hänsyn till bland annat

  • bostadens storlek
  • boendekostnad
  • årsinkomst
  • förmögenhet
  • familjesituation

Bidraget kan beviljas med 90 procent av den boendekostnad som överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittshyror i Stockholms län.

Genomsnittshyror för 2020

1-2 vuxna 6 700 kronor per månad
1-2 vuxna och 1 barn 8 150 kronor per månad
1-2 vuxna och 2 barn 10 375 kronor per månad
1-2 vuxna och fler än 2 barn 10 375 kronor per månad och
2 225 kronor för varje barn utöver 2 

Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning 2020 (pdf, 271 kB, nytt fönster)

Ansök genom din stadsdelsförvaltning

Du ansöker genom din stadsdelsförvaltning. Har du frågor kontaktar du Kontaktcenter funktionsnedsättning. 

Information om ansökan (pdf, 199 kB, nytt fönster)

Ansökningsblankett kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (word, 62,1 kB, nytt fönster)

Uppdaterad