Kommunalt bostadsbidrag (KBF)

Du som behöver flytta till en bostad som är anpassad till dina behov kan ansöka om bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF).

För att få bidraget måste du ha en merkostnad för bostaden och vara folkbokförd i Stockholms stad. Bostaden ska vara utformad utifrån dina behov.

Du kan få bidraget om du

 • hyr din lägenhet
 • bor i bostadsrätt
 • om du har en egen fastighet som villa eller småhus.

Du kan även få bidraget om du har hemmavarande barn och behöver byta bostad på grund av barnets funktionsnedsättning.

Så här beräknar vi ditt bidrag

Uppfyller du villkoren för bidraget gör vi en beräkning där vi tar hänsyn till bland annat

 • bostadens storlek
 • boendekostnad
 • årsinkomst
 • förmögenhet
 • familjesituation

Bidraget kan beviljas med 90 procent av den boendekostnad som överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittshyror i Stockholms län.

Genomsnittshyror för 2024
Antal vuxna och barn Kronor per månad
1–2 vuxna 7 875 kronor
1–2 vuxna och 1 barn 9 275 kronor
1–2 vuxna och 2 barn 12 125 kronor
1–2 vuxna och fler än 2 barn 12 125 kronor och 2 850 kronor för varje barn utöver 2 barn

Information om ansökan

Om du inte har kommunalt bostadsbidrag sedan tidigare eller om ditt nuvarande beslut håller på att gå ut måste du lämna in en ansökan om KBF. För att Stockholms stad ska kunna behandla din ansökan utan onödigt dröjsmål är det viktigt att

 • din ansökan är fullständigt ifylld och undertecknad
 • bifoga kopior på hyresavi, lönespecifikation eller andra
  underlag som styrker att de uppgifter du lämnar i ansökan
  om din bostadskostnad, inkomst och förmögenhet med mera är
  korrekta.

Om din ansökan inte är fullständigt ifylld och kopior som efterfrågas saknas kan det innebära att ditt beslut blir fördröjt i avvaktan på att du kompletterar med dessa uppgifter. Det kan också medföra att staden inte kan bevilja din ansökan. Du behöver skicka kompletterande uppgifter till oss inom 10 dagar efter att du fått en påminnelse.

Stockholms stads kommunala bostadsbidrag är ett komplement till statliga bostadsförmåner. Därför är det viktigt att du har ansökt om bostadstillägg eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan innan du ansöker om stadens bostadsbidrag.

Varje årsskifte ändras olika uppgifter som har betydelse för ditt KBF. Det gäller både hur bostadskostnaden beräknas och vilka inkomst- och förmögenhetsgränser som påverkar bidraget. Vissa uppgifter är beroende av prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år. Andra uppgifter är Försäkringskassans genomsnittliga hyresnivåer och Pensionsmyndighetens schablonbelopp för att beräkna kostnader för bostadens uppvärmning, varmvatten och övriga driftkostnader.

Om dina egna förhållanden ändras, till exempel din inkomst, bostadskostnad eller antal personer i hushållet, måste du anmäla detta omgående.

När du undertecknar ansökan försäkrar du att de uppgifter du lämnat är fullständiga och sanningsenliga. Du bekräftar också att du är medveten om att du är skyldig att omgående meddela staden om uppgifter eller förhållanden som kan påverka ditt KBF ändras.

Ansökan om kommunalt bostadsbidrag i Stockholms stad (pdf)

Du ansöker genom din stadsdelsförvaltning. Har du frågor kontaktar du Kontaktcenter Funktionsnedsättning.

Uppdaterad