Funktionsnedsättning i arbetslivet

Har du en funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet? Stockholms stad erbjuder insatser och stöd.

Arbetsförmedlingen är huvudansvarig för alla arbetssökande. Stockholms stad erbjuder insatser till dig som är i yrkesverksam ålder och saknar möjlighet att arbeta på grund av din funktionsnedsättning. Vi kan hjälpa dig att hitta ett arbete eller en sysselsättning som är anpassad till dina förutsättningar.

Stöd från andra myndigheter

Arbetsförmedlingen erbjuder hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd. I deras uppdrag ingår också att ordna arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Försäkringskassan.

Försäkringskassan kan bevilja ett bidrag till arbetshjälpmedel om du behöver personliga arbetshjälpmedel för att kunna arbeta.

Uppdaterad