Funktionsnedsättning i arbetslivet

Har du en funktionsnedsättning och behöver stöd för att komma ut i arbetslivet?

Vad vi erbjuder

Stockholms stad erbjuder insatser till dig som är i yrkesverksam ålder och som saknar arbete på grund av din funktionsnedsättning. Vi arbetar med att utifrån dina förutsättningar öka möjligheterna för dig att få ett arbete eller komma ut i studier.

Hur du får stöd

Här hittar du information om hur du får stöd av Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Är du arbetsgivare och har behov av personal?

Vi söker långsiktiga samarbeten med arbetsgivare som vill anställa en medarbetare med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Förutom att du bidrar till att göra Stockholm till en stad där alla får möjligheter ger det även ditt företag mångfald och stärker ert sociala engagemang.

Kontakta oss

Öppet just nu

Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Öppettider
måndag–fredag 09.00–12.00, 12.45–15.00
Besöksadress: Heliosgatan 26, Stockholm
Telefon
Telefon 08-508 49 090
E-post
E-post fop@stockholm.se

Uppdaterad