Bron

Bron är en insats riktad till dig som går sista året i anpassad gymnasieskola. Syftet är att underlätta för unga vuxna att gå från skola till arbete och fortsatta studier.

Målet med insatsen Bron är att skapa fungerande arbetssätt i övergången mellan skolan och ett inkluderande arbetsliv genom att erbjuda ett individuellt stöd till eleverna och samverkansformer mellan berörda myndigheter. 

Bron jobbar enligt den evidensbaserade metoden IPS (individanpassat stöd till arbete). Bron ska öka möjligheten för alla som vill och tror sig ha förmågan att klara av ett arbete att också få det.

Bron samverkar idag med Polhems anpassade gymnasieskola, Spånga gymnasium, Midsommarkransen gymnasium, Stockholms hotell- och restaurangskola, Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium samt Kärrtorps gymnasium. 

Under tiden du går i skolan kan du delta i Bron utan biståndsbeslut. Efter avslutad skola behöver du ett biståndsbeslut. Läs mer här:

Kontakta oss

Stängt just nu

Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Öppettider
måndag–fredag 09.00–12.00, 12.45–15.00
Besöksadress: Heliosgatan 26, Stockholm
Telefon
Telefon 08-508 49 090
E-post
E-post fop@stockholm.se

Uppdaterad