Guide

Få stöd av Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

För att du lättare ska hitta arbete eller börja studera kan du som bor i Stockholms stad och omfattas av LSS få individanpassat stöd.

Har du redan kontakt med biståndshandläggare

Har du redan kontakt med biståndshandläggare i din stadsdel och önskar stöd till arbete eller studier, ansök om särskilt individanpassad insats för att underlätta arbete eller studier (IWork/Alfa). Du kommer att få mer information om insatsen och din biståndshandläggare kommer därefter utreda din rätt till insatsen.

För dig som inte har kontakt med biståndshandläggare

För dig som inte har kontakt med biståndshandläggare kontakta socialtjänsten i din stadsdelsförvaltning. Du kan se här vilken stadsdelsförvaltning du tillhör på sidan stadsdelsförvaltningar.

Ansökan enligt SoL