Få stöd av Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

För att du lättare ska hitta arbete eller börja studera kan du som bor i Stockholms stad och omfattas av LSS och socialpsykiatrin få individanpassat stöd.

Vad säger lagen?

Från 1 juli 2023 erbjuds individanpassat och biståndsbedömt stöd för arbete eller studier till personer som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatri i Stockholms stad. Syftet är att göra det lättare att hitta arbete eller börja studera för målgruppen.

Personer med beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kan få det individanpassade stödet enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) för målgrupp LSS och socialpsykiatri. Insatsen erbjuds via Alfa eller IWork på Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Kontakta oss

Stängt just nu

IWork

Öppettider
måndag–fredag 09.00–12.00, 12.45–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Besöksadress: Heliosgatan 26, Stockholm
Telefon
Telefon 08-508 490 99
E-post
E-post fop@stockholm.se

Kontakta oss

Stängt just nu

Alfa

Öppettider
måndag–fredag 09.00–12.00, 12.45–15.00
Avvikande öppettider
Midsommarafton 21 juni – stängt
Midsommardagen 22 juni – stängt
Besöksadress: Heliosgatan 26, Stockholm
Telefon
Telefon 08-508 490 90
E-post
E-post fop@stockholm.se

Uppdaterad