Få stöd av Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

För att du lättare ska hitta arbete eller börja studera kan du som bor i Stockholms stad och omfattas av LSS och socialpsykiatrin få individanpassat stöd.

Vad säger lagen?

Från 1 juli 2023 erbjuds individanpassat och biståndsbedömt stöd för arbete eller studier till personer som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatri i Stockholms stad. Syftet är att göra det lättare att hitta arbete eller börja studera för målgruppen.

Personer med beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) kan få det individanpassade stödet enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) för målgrupp LSS och socialpsykiatri. Insatsen erbjuds via Alfa eller IWork på Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

Kontakta oss

Stängt just nu

IWork

Öppettider
måndag–fredag 09.00–12.00, 12.45–15.00
Besöksadress: Heliosgatan 26, Stockholm
Telefon
Telefon 08-508 490 99
E-post
E-post fop@stockholm.se

Kontakta oss

Stängt just nu

Alfa

Öppettider
måndag–fredag 09.00–12.00, 12.45–15.00
Besöksadress: Heliosgatan 26, Stockholm
Telefon
Telefon 08-508 490 90
E-post
E-post fop@stockholm.se

Uppdaterad