Hälso- och sjukvård för dig som bor i gruppbostad eller servicebostad

Du som bor i gruppbostad, servicebostad eller går på daglig verksamhet har tillgång till kommunal hälso- och sjukvård.

Om du har behov av hälso- och sjukvård kan du vända dig till LSS-hälsan. LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om du eller dina närstående vill komma i kontakt med oss kan ni hitta våra telefonnummer längre ned på sidan. Du kan också fråga personalen på ditt boende eller på din dagliga verksamhet. De vet vem du ska kontakta.

Det här kan LSS-hälsan hjälpa dig med

LSS-hälsans team består av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vi kan hjälpa dig med att:

  • Bedöma ditt behov av hjälpmedel
  • Hjälpa dig hantera läkemedel
  • Att bedöma ditt behov av omvårdnad
  • Din medicinska behandling
  • Strukturera din vardag
  • Öka din rörlighet och motorik
  • Samordna vissa vårdkontakter

Kontaktuppgifter och ansvarsområden

Information om vem på LSS-hälsan som ansvarar för de olika verksamheterna. 

Ansvariga för LSS-hälsan - gruppboenden (excel, 33 kB)

Ansvariga för LSS-hälsan- dagliga verksamheter (excel, 32 kB)

Kontakt under jourtid

På kvällar, nätter och helger ringer du till jourhavande sjuksköterska. 

När du ringer, tala om: 

  • Vem du är.
  • Vilket boende och vilken avdelning du ringer ifrån.
  • Vilken patient det gäller, ha patientens mapp tillhands.

Kontaktinformation Stockholms sjuksköterskejour (pdf, 533 kB, nytt fönster)

Informationsöverföring mellan vårdgivare

Kontakta ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal enligt kontaktuppgifterna. Observera att eventuell medföljande personal från LSS-boendet inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Information till legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (pdf, 460 kB, nytt fönster)

Ledningen på LSS-hälsan

Biträdande enhetschef: Irina Vossmalm, 08-508 25 949
Biträdande enhetschef: Lena Hellis, 08-508 25 946
Verksamhetschef: Åsa Hellström, 08-508 25 910

Fax: 08-508 25 901
E-post: hsl-lss.sof@stockholm.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

LSS-hälsans medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har som främsta uppgift att bevaka att den hälso- och sjukvård som LSS-hälsan utför är säker och har god kvalitet. I uppdraget ingår bland annat att säkerställa rutiner, analysera avvikelser, ge råd till verksamhetschef och medarbetare samt att följa upp kvaliteten.

Vid allvarliga vårdskador eller risk för allvarliga vårdskador anmäler MAS händelsen till IVO (lex Maria).

David Lidin
Telefon: 08-508 25 942
E-post: david.lidin@stockholm.se

Avvikelserapport vårdskada eller risk för för vårdskada (docx, 42 kB)

Uppdaterad