Färdtjänst

Färdtjänst är ett stöd för dig som har svårt att resa på egen hand eller med allmänna kommunikationer. Färdtjänst kan vara aktuellt för alla åldrar men du behöver ett färdtjänsttillstånd.

För att få färdtjänst krävs att du

  • har stora svårigheter att resa på egen hand
  • har svårt att resa med allmänna kommunikationer
  • har en funktionsnedsättning som varar minst tre månader enligt läkarintyg
  • är folkbokförd i Stockholms län.

Ansök om färdtjänsttillstånd – för resor inom Stockholm

Du ansöker om färdtjänsttillstånd hos biståndshandläggaren i din stadsdelsförvaltning. Handläggaren utreder ditt behov. Har du rätt till färdtjänst skickar hen ditt ärende vidare till Trafikförvaltningen för beslut.

Ansök om riksfärdtjänst – för resor utanför Stockholm

Du som ska resa utanför Stockholms län kan ansöka om riksfärdtjänst. Du kan även få ersättning för ledsagares reskostnad. Du ansöker om riksfärdtjänst hos biståndshandläggaren i din stadsdelsdelsförvaltning. Du kan också ansöka via ansökningsblanketten nedan. Lämna din ansökan till din stadsdelsförvaltning i god tid innan resan.

Ansökningsblankett Riksfärdtjänst (pdf, 218 kB)

Information till dig som vill veta mer om riksfärdtjänst.pdf

Uppdaterad