Peer support - egen erfarenhet av psykisk ohälsa

För att du ska få nya perspektiv på din situation och återhämtningsprocess erbjuder vi möjligheten att samtala med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning. Det kallas för peer support.

Vår peer supporter finns som både individuellt stöd och som gruppverksamhet i form av studiecirklar.

Individuell peer support

Du som har en IPS-insats på Alfa kan få individuell peer support. Stödet från peer support kan vara ett komplement i ditt arbete mot målet att nå yrkesliv eller studier.

I det individuella stödet får du möjlighet att bolla med en person som har liknande erfarenheter. Det kan handla om att du har en speciell frågeställning eller fundering om återhämtning, identitet eller om att våga gå vidare.

Studiecirklar

Våra studiecirklar har olika teman kring ämnet återhämtning.

Studiecirklarna 

  • är kostnadsfria
  • hålls i små grupper med högst tio deltagare
  • pågår under en till två dagar i veckan
  • ges vid sammanlagt cirka tio tillfällen
  • är tillgängliga för Alfas deltagare.

Din egen makt

Studiecirkeln ”Din egen makt” är till för dig som funderar över hur man kan återta makten över sitt liv. Den handlar om att ta fram de drömmar och idéer som du har och använda dem för att förbättra ditt liv. Utbildningen innehåller olika verktyg som du kan använda. Du bestämmer själv vilka av dem som passar just dig och det som du vill förändra. Du väljer själv vad du vill dela i gruppen.

Din egen berättelse

I den här studiecirkeln tar vi upp olika ämnen kring området psykisk ohälsa. Vi reflekterar och försöker få ökad förståelse för hur de påverkar oss på olika sätt. Du använder din egen unika historia som ditt viktigaste verktyg. Så här var det, så här är det nu, dit vill jag. Metoden är samtal och för den som vill, skrivande. Du jobbar helt på den ambitionsnivå som passar dig. Du väljer själv vad du vill dela i gruppen.

Studiematerialen är framtagna av Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, som är ett nätverk av patient-/brukar- och anhörigorganisationer. Du får boken av oss när studiecirkeln börjar.

Anmäl dig till en studiecirkel

Telefon: 08-508 49 090
E-post: fop@stockholm.se

Uppdaterad