Peer support - egen erfarenhet av psykisk ohälsa

För att du ska få nya perspektiv på din situation och återhämtningsprocess erbjuder vi möjligheten att samtala med personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning. Det kallas för peer support.

Studiecirklar

Anmäl dig till någon av våra studiecirklar som startar flera gånger per termin. Du kan välja mellan två olika teman.

Studiecirklarna 

  • är kostnadsfria
  • hålls i små grupper med högst tio deltagare
  • pågår under en till två dagar i veckan
  • ges vid sammanlagt tio tillfällen. 

Din egen makt

Studiecirkeln ”Din egen makt” vänder sig till dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och handlar om att ta fram de drömmar och idéer som du har och använda dem för att förbättra ditt liv. Utbildningen innehåller olika verktyg som du kan använda. Du bestämmer själv vilka av dem som passar just dig och det som du vill förändra.

Din egen berättelse

I studiecirkeln arbetar vi för att få en ökad förståelse för olika fenomen som påverkar våra liv. Du använder din egen unika historia som ditt viktigaste verktyg. Så här var det. Så här är det nu. Dit vill jag. Metoden är samtal och skrivande. Du skriver helt och hållet på den ambitionsnivå som passar just dig.

Anmäl dig till en studiecirkel

Jim Jorefors, peer supporter
Telefon: 072-4680014
E-post: jim.jorefors@extern.stockholm.se

Studiematerialet är framtaget av Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, som är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer.

Individuell peer support

När du har gått en av studiecirklarna kan du fortsätta med upp till fem individuella samtal med en peer supporter.

Det kan handla om att du har en speciell frågeställning eller fundering om återhämtning, identitet eller om att våga gå vidare. I den individuella supporten får du möjlighet att bolla med en person som har liknande erfarenheter. 

Du som har en pågående IPS-insats kan också få individuell peer support på Alfa. Då är stödet från peer support anpassat för att du ska nå ditt mål att komma ut i arbete eller studier.

Uppdaterad