Sysselsättning, daglig verksamhet och dagverksamhet

Har du en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få ett vanligt arbete kan du ansöka om sysselsättning, daglig verksamhet eller dagverksamhet.

Daglig verksamhet enligt LSS – arbeta med något du är intresserad av 

Har du inte möjlighet att få ett vanligt jobb på grund av din funktionsnedsättning kan du ansöka om att börja i daglig verksamhet. Du ansöker hos din stadsdelsförvaltning.

Du kan arbeta med många olika saker på daglig verksamhet, till exempel

  • kultur och media
  • djur och natur
  • vara ute på en arbetsplats och praktisera.

Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt och arbetsuppgifterna är anpassade efter dina intressen och behov.

Sysselsättning – delta i dagliga aktiviteter eller praktisera på en arbetsplats

Du som är i yrkesverksam ålder och inte kan arbeta på grund av din funktionsnedsättning kan få hjälp att hitta en sysselsättning som är anpassad till dina förutsättningar. Du ansöker hos din stadsdelsförvaltning.

Sysselsättning innebär att du deltar i en regelbunden arbetsliknande aktivitet på vardagarna. Olika sysselsättningar har olika inriktningar och du kan också få praktik på en arbetsplats.

Du deltar i sysselsättning enligt ett personligt schema utifrån de timmar som du har beviljats. Det kostar ingenting att delta i sysselsättning

Besök en träfflokal 

På en träfflokal träffar du andra människor, både personal som jobbar i lokalen och andra besökare. Flera träfflokaler har ett veckoschema med aktiviteter eller kurser som du kan delta i. En del träfflokaler säljer luncher eller tar ut avgift för vissa aktiviteter.

Träfflokalerna har oftast öppet dagtid vardagar. Du behöver inte ha något beslut från en socialsekreterare eller biståndsbedömare för att besöka en träfflokal. Alla som vill gå till en träfflokal kan göra det.

Dagverksamhet – få regelbunden tillsyn, träning och social samvaro

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom, som till exempel demens, och har behov av regelbunden tillsyn, träning och social samvaro kan du få dagverksamhet. Du ansöker hos din stadsdelsförvaltning.

Det är en aktivitet där du är några timmar eller dagar i veckan. Du betalar en avgift för kost i dagverksamheten, om du inte har med dig matlåda som du äter till lunch. I avgiften för kost ingår också kaffe på för- och eftermiddag.

Uppdaterad