Korttidshem och korttidstillsyn

Du kan tillfälligt vara på ett korttidshem, i en korttidsfamilj och på läger, kollo eller fritids.

Korttidshem är en tillfällig vistelse utanför hemmet enligt LSS, för dig som har en funktionsnedsättning.

Du kan vistas i korttidshem för att du

  • behöver miljöombyte eller rekreation 
  • har föräldrar eller en annan närstående i din familj som behöver avlastning.

På korttidshemmet ordnas olika aktiviteter efter gästernas behov. Det kan vara allt från promenader och utflykter till pyssel, film och avkoppling.

Du ansöker om korttidshem hos din stadsdelsförvaltning.

Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år

Ungdomar över 12 år kan beviljas korttidstillsyn 

  • på fritidshem
  • på fritidsgård
  • i annan meningsfull verksamhet. 

Eleven kan erbjudas plats på fritidshemmet i den kommunala grundsär- eller gymnasiesärskolan där hen går eller välja bland övriga.

Stockholms stad anordnar LSS-kollo

Stockholms stad anordnar kolloverksamhet för

  • barn
  • ungdomar
  • och vuxna med funktionsnedsättning.

Vi arrangerar kollo under sportlov, påsklov och sommarlov.

LSS-kollo är i första hand öppna för personer som är bosatta i Stockholm stad, men överskottsplatser kan erbjudas till personer som bor i andra kommuner.

LSS-kollo i Stockholms stad

Uppdaterad