Stöd enligt IPS-metoden

Stödet enligt IPS är individuellt utformat och du får stöd av en och samma jobbcoach under tiden du har kontakt på Alfa. Vi är noga med att utgå ifrån dina önskningar och mål.

Vi skapar din arbetsprofil och plan

I början gör du och din jobbcoach en arbetsprofil där ni går igenom din nuvarande situation och dina intressen och resurser kopplat till dina framtida planer kring arbete eller studier.

Arbetsprofilen blir grunden för den arbetsplan som du och jobbcoachen sedan arbetar med. Den behöver förankras i ditt nätverk så att viktiga såväl professionella som privata personer i ditt nätverk känner till dina planer och kan ge stöd.

Tidig kontakt med arbetsgivare

Vi börjar ta kontakt med olika arbetsgivare tidigt i processen, målet är att det ska göras inom en månad. Vi söker då arbetsplatser som matchar dina intresseområden. Vi letar efter arbetsgivare som har rekryteringsbehov eftersom målet med IPS är du ska kunna få en hållbar anställningssituation. Du får stöd av din jobbcoach att presentera dig för arbetsgivaren utifrån dina kompetenser och behov.

Arbetsintroduktion

När vi hittar en arbetsgivare som är intresserad påbörjar du en arbetsintroduktion. Det är ganska vanligt att det börjar med en inledande praktik, men det ser olika ut. Din jobbcoach följer upp hur det går på arbetsplatsen genom att besöka dig på plats och erbjuder både dig och arbetsgivaren stöd för att det ska fungera bra. Stödet vi erbjuder ser väldigt olika ut och är anpassat efter dig och dina behov.  

Långsiktigt stöd

IPS är en uthållig metod. Vi utgår ifrån dina planer och de ska få provas men ibland behöver vi också ändra på planeringen och börja om i en annan ände. Det ingår helt enkelt i arbetet med IPS att prova sig fram.

IPS-stödet är utformat så att det kan pågå så länge som du har ett behov av stöd, det avslutas inte bara för att du fått en anställning. Målet är att du som person ska växa med uppgiften och kunna klara dig på egen hand framöver.

Uppdaterad