Personlig assistans

Du som har en funktionsnedsättning, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen kan ha rätt till personlig assistans.

Du kan få personlig assistans för att få hjälp med grundläggande behov och övriga personliga behov.

Du kan få hjälp med

  • andning
  • personlig hygien
  • att klä på och av dig
  • att äta
  • att kommunicera med andra.

Du ansöker om personlig assistans hos din stadsdelsförvaltning eller via vår e-tjänst. För dig som behöver mer än 20 timmar assistans per vecka fattar Försäkringskassan beslutet.

Ansökan

När du blivit beviljad personlig assistans väljer du vem som ska utföra assistansen.

Du kan välja

  • kommunen
  • privat utförare
  • egen regi.

Uppdaterad