Boendestöd

Behöver du hjälp med att sköta ditt hem eller komma i gång med olika aktiviteter? Då kan du ha rätt att få boendestöd.

Boendestöd innebär att en person hjälper dig med de vardagsaktiviteter som du har svårt att klara själv. Du kan till exempel få hjälp med att

  • göra ärenden
  • öppna och gå igenom post
  • städa
  • göra en hushållsbudget eller veckoplanering
  • ta kontakt med myndigheter och sjukvård.

Boendestödjaren gör dessa aktiviteter tillsammans med dig. Ofta är målet att du ska hitta sätt att klara uppgifterna själv i framtiden.

Boendestöd kostar ingenting.

Uppdaterad