Avlösarservice i hemmet – för dig som vårdar en närstående

Du som ger stöd och service till en närstående i hemmet kan få insatsen avlösning enligt SoL eller avlösarservice enligt LSS.

Det innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden av din närstående.

Avlösning eller avlösarservice kan fås regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet. Du ansöker hos din stadsdelsförvaltning.

Uppdaterad