Hemtjänst och hemvårdsbidrag

Du som behöver hjälp för att bo kvar hemma kan få hemtjänst. Får du vård i hemmet av en närstående kan du söka om hemvårdsbidrag.

Hemtjänst – servicetjänster utifrån behov

Hemtjänst kan vara allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn. Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad.

Hemvårdsbidrag – ekonomisk ersättning för dig som vårdar anhörig 

Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning som du kan få om en anhörig vårdar dig i hemmet.

Din anhörig kan till exempel vara

  • en familjemedlem
  • släkting
  • god vän
  • granne.

Bidraget kan beviljas om den som ger vården har ett väsentligt merarbete och om den vård som ges är sådan man normalt inte hjälper varandra med inom familjen.

Hemvårdsbidraget betalas ut till dig som får vård. Du ersätter i din tur den närstående som ger vården.

Hemvårdsbidrag 2024

Du behöver inte betala skatt på hemvårdsbidrag om det är till en anhörig som du bor med. Bidraget omfattar inte sociala förmåner. Om bidraget är till en person utanför ditt hushåll ska hen uppge bidraget som inkomst i sin inkomstdeklaration.

När du inte längre behöver hemvård slutar bidraget att komma vid nästa månadsskifte. Du kan få halvt bidrag om du deltar i exempelvis dagverksamhet eller korttidsboende/korttidsvård och bara behöver vård den tid du är hemma. Hemvårdsbidrag kan inte betalas ut retroaktivt.

Hur mycket du kan få i bidrag beror på hur mycket vård och vilket typ av vård du behöver. Det beräknas sedan på andel av prisbas­beloppet. Bidrag kan betalas ut med en tolftedel av 30, 60, 90 och 120.

Bidrag per månad
Grupp 1/12 av andel av pris­bas­belopp Bidrag per månad Insatser
1 30 % 1 433 kronor Hjälp dagligen, 1–2 tillfällen, med omvårdnad och tillsyn.
2 60 % 2 865 kronor Hjälp flera gånger om dagen, minst tre tillfällen, med omvårdnad och tillsyn.
3 90 % 4 298 kronor Hjälp flera gånger om dagen med omvårdnad och tillsyn även under nattetid.
4 120 % 5 730 kronor Hjälp med omvårdnad och tillsyn konti­nuerligt alla tider på dygnet.

Uppdaterad