Stöd i hemmet

Du kan få stöd och hjälp i ditt hem.

Stöd i hemmet

Avlösarservice och avlösning

Du som ger stöd och service till en närstående i hemmet kan få insatsen avlösning enligt SoL eller avlösarservice enligt LSS.

Uppdaterad