Anhörigstöd Skärholmen

Portholmsgången 3

Du som är anhörig och hjälper, stödjer eller vårdar en närstående, som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre, är välkommen att kontakta Skärholmens anhörigstöd.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Stödjer eller hjälper du någon i din närhet? Då kan du behöva stöd för egen del.

Syftet med anhörigstödet är framförallt att sätta dig som anhörig i fokus samt att minska din fysiska och psykiska belastning som anhörig.

Tanken är också att lyfta fram din livssituation för att ge dig ökad livskvalitet och förhindra utbrändhet.

Vem kan få anhörigstöd?

Stödet erbjuds dig som exempelvis är partner, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne. Det är du själv som avgör om du ser dig själv som anhörig.

Hos anhörigkonsulenten kan du få:

  • Stödjande samtal för att ge dig som anhörig möjlighet att prata om det som är viktigt för dig i ditt anhörigskap och vid behov få stöd i att förändra din situation.
  • Vägledande samtal om din och dina närståendes rättigheter, information om insatser, ansökningsprocessen samt möjlighet till stöd inom olika verksamheter och föreningar.
  • Information om anhöriggrupper i såväl stadsdelen som i staden och länet där du får möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap och utbyta erfarenheter.
  • Information om föreläsningar, utbildningar, må bra-aktiviteter och andra tematräffar i såväl stadsdelen som i staden och länet.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Anhörigkonsulenten erbjuder inte terapeutiska samtal eller behandling. Vid behov av terapi eller behandling, kontaktar du i första hand din vårdcentral.

Boka tid för enskilt samtal

Välkommen att boka tid för enskilt samtal med anhörigkonsulent Lana Hamdoun. Samtalen erbjuds antingen fysiskt på en plats som passar dig eller per telefon.

Det bästa sättet att boka tid för samtal är via e-post, men det går även bra att ringa. Vid missat samtal ringer anhörigkonsulenten upp dig snarast möjligt.

Anhöriggrupp med inriktning demenssjukdom

Under anhörigträffarna får du som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående med demenssjukdom tillfälle att träffa andra i liknande situation och finna gemenskap.

Att delta under träffarna kräver ingen föranmälan och du kan välja att delta under alla eller några tillfällen under terminen.

Träffarna äger rum på Björkens aktivitetscenter

Träffarna äger rum på Björkens aktivitetscenter på Portholmsgången 3 i Skärholmen.

För mer information om terminens anhörigträffar kontaktar du anhörigstödjare Yordanos Ghirmay.

Hitta hit

Uppdaterad