Anhörigstöd Skärholmen

Bodholmsplan 2

Vi finns för dig som är anhörig till en närstående som är över 65 år, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Välkommen att kontakta Anhörigstödet i Skärholmen, vi finns här för dig!

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Vi erbjuder stöd som underlättar för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Stödet du får av anhörigkonsulenten är kostnadsfritt.

Vem kan få anhörigstöd?

Vård och omsorg kan ges

  • av föräldrar till barn
  • av vuxna barn till deras föräldrar
  • mellan makar
  • mellan syskon, grannar och goda vänner.

Syftet med anhörigstödet är framför allt att minska den fysiska och psykiska belastningen för anhöriga. Tanken är också att lyfta fram de anhörigas livssituation för att ge ökad livskvalitet och förhindra utbrändhet.

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan söka stöd för din egen del oavsett om din närstående har hjälp från till exempel kommunen, landstinget, skolan eller Försäkringskassan.

Anhörigstödet i Skärholmen

Råd och vägledning

Du kan få

  • enskilda samtal
  • vägledning i kontakten med kommunen, landstinget och andra myndigheter
  • tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa dig.

Kunskap och gemenskap

Föreläsningar, utbildningar, må bra-aktiviteter och andra tematräffar. I anhöriggrupper får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap och utbyta erfarenheter.

Hitta hit

Uppdaterad