Anhörigstöd Skärholmen

Bodholmsplan 2

Visa på karta

Du som är anhörig till en närstående som är över 65 år, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Välkommen att kontakta Anhörigstödet i Skärholmen.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Socialnämnden ska erbjuda stöd som underlättar för dig som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vården och omsorgen kan ges av föräldrar till barn eller av vuxna barn till deras gamla föräldrar. Det kan också handla om hjälp mellan makar eller mellan syskon, grannar och goda vänner.

Du som vårdar eller stödjer en närstående kan söka stöd från socialtjänsten för din egen del oavsett om din närstående har hjälp från till exempel kommunen, landstinget, skolan eller Försäkringskassan.

Syftet med anhörigstödet är framför allt att minska den fysiska och psykiska belastningen för anhöriga. Tanken är också att lyfta fram de anhörigas livssituation för att ge ökad livskvalitet och förhindra utbrändhet.

Anhörigstödet i Skärholmen erbjuder bland annat:

Råd och vägledning:
Enskilda samtal. Vägledning i kontakten med kommunen, landstinget och andra myndigheter. Du kan få tips om föreningar och frivilligorganisationer som erbjuder aktiviteter som kan passa dig.

Kunskap och gemenskap:
Föreläsningar, utbildningar, Må-bra aktiviteter och andra tematräffar. I anhöriggrupper får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap och utbyta erfarenheter.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Stödet du får av anhörigkonsulenten är kostnadsfritt.

Hitta hit

Uppdaterad