Anhörigstöd Norrmalm

Sankt Eriksgatan 117, hiss C, plan 4

Stödjer du någon och vill ha någon att prata med? Du som anhörig kan exempelvis vara en förälder, partner, syskon, barn, barnbarn, granne eller vän. Du är välkommen att kontakta anhörigkonsulenten Riikka Norrbacka Landsberg för råd och stöd.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Norrmalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Du som anhörig kan exempelvis vara en förälder, partner, syskon, barn, barnbarn, granne eller vän. Du är välkommen att kontakta anhörigkonsulenten Riikka Norrbacka Landsberg för råd och stöd samt för att få information.

Nyhetsbrev

En gång i månaden kan du få ett nyhetsbrev från anhörigstödet. Mejla till Riikka Norrbacka Landsberg för att börja prenumerera.

Samtal

Du kan vända dig till anhörigkonsulenten för vägledande samtal, information och råd och tips om vart du kan vända dig. Du kan boka samtal kostnadsfritt med anhörigkonsulent på telefon, via videosamtal eller träffas. Det går också bra att mejla dina frågor och funderingar. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt. Se kontaktuppgifter till höger.

Samtalsgrupper

Anhörigkonsulenten anordnar samtalsgrupper för dig som är anhörig. Exempelvis finns anhöriggrupper om

 • beroendeproblematik
 • psykisk ohälsa
 • funktionsvariationer
 • demenssjukdomar

Här hittar du andra som befinner sig i en liknande situation och du får råd och tips om hur du kan hantera vardagen.

Hitta hit

Uppdaterad