Anhörigstöd Hässelby-Vällingby

Ångermannagatan 162

Du som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående och bor i Hässelby eller Vällingby är välkommen att kontakta anhörigkonsulent Eva Tångfeldt för råd och stöd.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Vad innebär anhörigstöd?

Du som är anhörig kan vara make eller maka, sambo, partner, vuxet barn, barnbarn, förälder, syskon, annan släkting, vän eller granne till den person du hjälper. Du kan få stöd i form av

  • anhöriggrupper där du träffar andra i liknande situation
  • rådgivning och vägledande samtal kring dig som anhörig
  • information med råd och tips om vart du kan vända dig för att få veta mer
  • föredrag och temaföreläsningar

Med anhörigstödet vill vi förebygga ohälsa, bryta isolering, hjälpa till med att finna glädje och ork samt synliggöra din situation som anhörigvårdare. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och stödet är kostnadsfritt.

Anhörigstöd

Hitta anhörigstöd

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev Anhörigstöd i Västerort/Järva. Mejla eller ring anhörigkonsulent Eva Tångfeldt för att anmäla att du vill ha nyhetsbrevet.

E-post: eva.tangfeldt@stockholm.se
Telefon: 08-508 05 201

Anhöriggrupper

Nya anhöriggrupper startar våren 2023. Kontakta din anhörigkonsulent.

Tips om aktiviteter och organisationer

Demenscentrum

Demenscentrum för den som stöttar någon med demens.

Demenscentrums webbplats

NKA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

NKA arbetar för ett anhörigvänligt samhälle.

NKA:s webbplats

Navigeringskurs om demens för anhöriga, NKA:s webbplats

Mötesplats ung anhörig

En träffpunkt för dig som är 18 till 30 år och har en närstående med demens.

Information via mejl till:

anna.b.andersdotter@stockholm.se

riikka.norrbacka.landsberg@stockholm.se

Attention Stockholm

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Attention Stockholms webbplats

Podden Funka olika

Podden Funka olika tar upp hur det kan vara att leva i en relation där ens partner har någon av diagnoserna autism och adhd.

Poddavsnitt – Vara partner till någon med autism eller adhd

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund stödjer anhöriga och anhörigvårdare.

Anhörigas Riksförbund webbplats

Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd, SPES.

För dig som förlorat en närstående genom självmord.

SPES webbplats

IFS, Intresseföreningarna för Schizofreni och liknande psykossjukdomar

IFS webbplats

SNAPH, Stockholms nätverk aktion psykisk ohälsa

Stöd till anhöriga som lever nära personer med psykisk ohälsa.

SNAPH:s webbplats

Anhörigstöd i Stockholms län

Anhörigstöd i Stockholms län på Facebook

SIG, Sociala insatsgruppen

Är du anhörig till någon som lockas av kriminalitet eller förlorat någon i gatuvåldet? Kontakta projektet SIG (sociala insatsgruppen) anhörigstöd.

Telefon: 08-508 05 648
E-post: funktion.sd04.siganhorigstod@stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad