Anhörigstöd Hässelby-Vällingby

Ormängsgatan 10

Visa på karta

Du som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående och bor i Hässelby eller Vällingby är välkommen att kontakta anhörigkonsulent Eva Tångfeldt för råd och stöd.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Du som är anhörig kan vara make eller maka, sambo, partner, vuxet barn, barnbarn, förälder, syskon, annan släkting, vän eller granne till den person du hjälper.

Du kan få stöd i form av

  • anhörigcirklar där du träffar andra i liknande situation
  • rådgivning och vägledande samtal kring dig som anhörig
  • information med råd och tips om vart du kan vända dig för att få veta mer
  • föredrag och temaföreläsningar.

Med anhörigstödet vill vi förebygga ohälsa, bryta isolering, hjälpa till med att finna glädje och ork samt synliggöra din situation som anhörigvårdare. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och stödet är kostnadsfritt.

Anhörigstöd

Hitta anhörigstöd

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nu kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev Anhörigstöd i Västerort/Järva. Mejla eva.tangfeldt@stockholm.se för att anmäla att du vill ha nyhetsbrevet.

Har du inte tillgång till e-post kan du kontakta anhörigkonsulent Eva Tångfeldt på 08-508 05 201 och lämna din adress så får du nyhetsbrevet hemskickat.

Tips om aktiviteter

Här nedan tipsar vi om aktiviteter och organisationer som kan vara intressanta för dig eller för den närstående som du stöttar!

Demens

Demenscentrum har flera aktiviteter för den som stöttar någon med demens.

Demenscentrums webbplats

NKA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, arbetar för ett anhörigvänligt samhälle genom att samla och skapa kunskap om anhöriga

NKA:s webbplats

Ung anhörig Mötesplats för dig 18–30 år som har någon i din närhet med demenssjukdom. Vi delar med oss av erfarenheter, lyssnar, ger råd och stöd. Anmälan inför varje tillfälle. 1/12 klockan 17.30–19.30, Norrtullsgatan 12M, ingång från innergård, T-bana Odenplan. Anmälan till Anna B Andersdotter på telefon 08-508 18 224 eller e-post: anna.b.andersdotter@stockholm.se.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Attention Stockholm, intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Attention Stockholms webbplats

Inga parförhållanden är problemfria men att leva med någon som har autism eller adhd kan var extra utmanande. Hur påverkar funktionsnedsättningen relationen och vardagen för partnern som inte har diagnos?

Att vara partner till någon med autism eller ADHD Lyssna till podden Funka

Övrigt

Anhörigas Riksförbund stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Anhörigas riksförbunds webbplats

Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd, SPES, finns för dig som förlorat en närstående genom självmord.

SPES webbplats

Anhörigkonsulenterna i Stockholms stad anordnar grupper för anhöriga till personer inom olika målgrupper. Där kan du samtala och utbyta erfarenheter. Deltagandet är kostnadsfritt. Här kan du se vilka grupper som finns och anmäla dig:

Information och anmälan till anhöriggrupper

IFS, Intresseföreningarna för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län, anordnar aktiviteter under hösten.

IFS webbplats

Stockholms nätverk aktion psykisk ohälsa, SNAPH. En samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen som erbjuder stöd till anhöriga som lever nära personer med psykisk ohälsa.

SNAPHHitta hit

Uppdaterad