Anhörigstöd Hägersten-Älvsjö

Telefonvägen 30

Anhörigstödet erbjuder stöd för dig som hjälper en familjemedlem, vän eller granne som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller har en beroendeproblematik, i området Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Anhörigstödet erbjuder

  • Information och rådgivning
  • Samtalsstöd
  • Möjlighet att träffa andra i liknande situation, till exempel anhöriggrupper och aktiviteter för anhöriga
  • Information om intresseorganisationer
  • Vägledning inom socialtjänsten.

Bra att veta

Anhörigstöd är tillgängligt för alla utan biståndsbedömning och är kostnadsfritt. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och det görs ingen registrering eller journalföring.

Som anhörig har du också möjlighet ansöka om eget individuellt stöd. Detta är individuella insatser som föregås av behovsbedömning enligt socialtjänstlagen. Insatserna är riktade direkt till dig som anhörig och ska utformas utifrån dina individuella och specifika behov, och som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Det finns också insatser såsom avlösning och hemvårdsbidrag som den enskilde kan ansöka om som indirekt kan beröra anhörig. Anhörigkonsulenterna kan vid behov ge mer information om detta och var du ska vända dig.

Kontaktpersoner

Kontakt för dig som hjälper personer under 65 år

På medborgarkontoret erbjuds anhörigstöd för dig som hjälper en familjemedlem eller vän mellan 18 och 65 år som är långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller beroendeproblematik. Har du frågor kring anhörigstöd kan du kontakta medborgarkontoret via mejl eller telefon.
Telefon: 08-508 21 009
E-post: medborgarkontoret.alvsjo@stockholm.se
Öppettider och telefontider

Kontakt för dig som hjälper personer över 65 år:
Ann-Katrin Forsman Fermelin, anhörigkonsulent område Hägersten-Liljeholmen
Telefon: 08-508 23 587
E-post: ann-katrin.forsman-fermelin@stockholm.se

Carola Eriksson, anhörigkonsulent område Älvsjö
Telefon: 08-508 23 654
E-post: carola.eriksson@stockholm.se

Hitta hit

Uppdaterad