Anhörigstöd Enskede-Årsta-Vantör

Årstavägen 112

Visa på karta

Du som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående är välkommen att kontakta anhörigkonsulent Carina Sjölin. Med närstående avses make/maka, sambo, partner, föräldrar, annan släkting, granne eller vän.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Anhörigkonsulenten ger information och lotsar dig till de kontakter och aktiviteter som kan vara ett aktuellt och fortsatt stöd i din situation.

I Enskede-Årsta-Vantör finns anhörigkonsulent och anhörigstödjare. Vi ger stöd och förmedlar kontakter. Enheten anordnar anhöriggrupper och föreläsningar.

Hitta hit

Uppdaterad