Anhörigstöd Enskede-Årsta-Vantör

Årstavägen 112

Du som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående är välkommen att kontakta anhörigkonsulent Carina Sjölin.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Du som är över 18 år som vårdar och stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättning, demens, stroke, psykisk ohälsa eller har missbruksproblem kan få stöd, råd och tips av anhörigkonsulent Carina Sjölin.

Anhörigstödet erbjuder

  • Information och rådgivning
  • Samtalsstöd och vägledande samtal
  • Möjlighet att träffa andra i liknande situation, till exempel anhöriggrupper och tematräffar för anhöriga
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Information om intresseorganisationer
  • Vägledning inom socialtjänsten.

Bra att veta

Med närstående avses make/maka, sambo, partner, föräldrar, annan släkting, granne eller vän.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och det kostar ingenting att kontakta Carina. Inga journaler förs.

I Enskede-Årsta-Vantör finns anhörigkonsulent och anhörigstödjare. Vi ger stöd och förmedlar kontakter. Enheten anordnar anhöriggrupper och föreläsningar.

Hitta hit

Uppdaterad