Anhörigstöd Bromma

Du som stödjer eller vårdar någon som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa är välkommen att kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen för råd och stöd.

Fakta

Typ av service
Anhörigstöd
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Vem är anhörig?

Du som är anhörig kan vara make/maka, sambo, partner, vuxet barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne till den person du hjälper.

Anhörigkonsulenten erbjuder stöd och vägledning

Anhörigkonsulenten erbjuder dig stöd, råd och vägledning genom bland annat:

  • Information
  • Råd och tips om vart du kan vända dig för att få veta mer
  • Hembesök
  • Stödsamtal
  • Anhörigcirklar
  • Föredrag och temaföreläsningar

Stödet du får av anhörigkonsulenten är kostnadsfritt. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och det görs ingen registrering eller journalföring.

Hitta hit

Uppdaterad