Personligt ombud

Personligt ombud är en stödinsats för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Det personliga ombudet ska hjälpa personen att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service.

Ett personligt ombud kan

  • ge råd och stöd i dina kontakter med myndigheter
  • hjälpa dig att formulera dina behov av vård, stöd och service.

Tjänsten är kostnadsfri och personliga ombud har tystnadsplikt. Personer över 18 år kan få hjälp av ett personligt ombud, det finns ingen övre åldersgräns.

 

Uppdaterad