Kontaktperson

Du som är ungdom eller vuxen och har någon form av funktionsnedsättning kan få en kontaktperson. Du och kontaktpersonen träffas regelbundet och gör olika aktiviteter tillsammans.

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Vanligtvis träffas man två till fyra gånger per månad och har kontakt med varandra däremellan. Avsikten är att kontakten ska bli långvarig om båda vill det.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation och har tid att engagera dig. Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation och kontroll i olika register för att bedöma om du passar för uppdraget. 

Om du vill bli kontaktperson kontaktar du din stadsdelsförvaltning. 

Kontakta din stadsdelsförvaltning

Uppdaterad