Ledsagning och ledsagarservice

Du kan till exempel få ledsagning eller ledsagarservice för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad.

Ledsagning och ledsagarservice är till för dig som behöver stöd för att delta i fritidsaktiviteter och kulturlivet. Det kan vara att gå på café, vara ute i naturen, träna, promenera eller träffa vänner. Ledsagningen ska göra det möjligt för dig att vara delaktig i samhällslivet och ha kontakt med andra.

Ansökan

För att ansöka kontaktar du din stadsdelsförvaltning. Du kan också ansöka via vår e-tjänst eller genom att ringa till Kontaktcenter Funktionsnedsättning. En biståndshandläggare utreder behovet och fattar beslut.

Insatsen beviljas i ett visst antal timmar per månad beroende på hur dina behov ser ut. När du fått besked om hur många timmar du har beviljats kan du fördela dessa timmar som du vill under en period om tre månader. När en tremånadersperiod tar slut påbörjas en ny. Ledsagningen är avgiftsfri men du betalar själv för personliga utgifter i samband med insatsen. Du kan ansöka om kostnader som uppstår för din ledsagare.

I broschyren Ledsagning och ledsagarservice i Stockholms stad kan du läsa mer. Broschyren kan även beställas som DAISY genom Kontaktcenter Funktionsnedsättning eller Äldre direkt.

Ledsagning och ledsagarservice i Stockholms stad (pdf)

Hitta utförare av ledsagning och ledsagarservice

Uppdaterad