Ledsagning

Du kan få ledsagning för att delta i fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad.

Ledsagningen är gratis men du betalar för personliga utgifter i samband med ledsagningen. Det finns regler om vilka omkostnader som kan godkännas för ledsagaren. 

Du ansöker om ledsagning hos din stadsdelsförvaltning. En bistånds-handläggare utreder behovet och fattar beslut.

Uppdaterad