Gruppbostad och servicebostad för vuxna

Du som inte kan bo i din egen bostad kan ansöka om en bostad med särskild service. I boendet finns personal dygnet runt som kan ge stöd inom de områden du inte kan sköta själv.

Det finns gruppbostäder och servicebostäder. Vilken sorts bostad som passar dig beror på hur stora behov du har av stöd i boendet. Du ansöker hos din handläggare på stadsdelsförvaltningen. Behöver du vägledning finns också Kontaktcenter Funktionsnedsättning.

Gruppbostad – för dig som har stora behov av stöd i ditt boende 

För dig som har stora behov av stöd i boendet och med omvårdnad finns gruppbostad. Du bor i en egen lägenhet. I samma hus finns det fler lägenheter som tillhör gruppbostaden.

I huset finns gemensamma utrymmen där du kan umgås med personal och andra boende om du vill. Det finns personal dygnet runt som hjälper dig med det du inte klarar själv.

Det brukar bo ungefär fem - sex personer i samma hus. När du bor i gruppbostad har du också rätt att få stöd för att kunna delta i fritidsaktiviteter.

Servicebostad – för dig som behöver ett visst stöd i ditt boende 

Du som behöver visst stöd i boendet men klarar en hel del själv kan bo i en servicebostad. Du bor i en egen lägenhet. I samma område finns det fler lägenheter som tillhör servicebostaden.

I huset finns gemensamma utrymmen där du kan umgås med personal och andra boende om du vill. Det finns personal som hjälper dig med det du inte klarar själv dygnet runt.

Uppdaterad