Andra boendeformer

Andra typer av boenden för personer med funktionsnedsättning kan vara till exempel stödboende och hem för vård och boende (HVB).

Alla boendeformer är biståndsbedömda. Det innebär att du behöver ansöka om dem hos din stadsdelsförvaltning. Kontaktcenter Funktionsnedsättning kan hjälpa dig om du har frågor. 

Stödboende för vuxna – bostad med tillgång till personal

Stödboende är till för dig som behöver stöd för att på sikt klara av att bo i ett eget boende. På ett stödboende har du en egen lägenhet med tillgång till boendestödspersonal på dag- och kvällstid samt helger. Det finns dock inte personal på natten. I närheten av ett stödboende finns det tillgång till en gemensamhetslokal.

På ett stödboende betalar du hyra för lägenheten som du bor i. Du betalar ingenting för stödet som du får av personalen.

Hem för vård och boende (HVB) 

Har du under en period behov av omfattande stöd och tillgång till personal dygnet runt kan hem för vård och boende (HVB) vara ett alternativ.

Där bor du oftast i ett enkelrum med tillhörande badrum. Personalen stöttar dig utifrån dina individuella behov. På hem för vård och boende betalar du avgift för hyra och mat.

Särskilt anpassad bostad 

En särskilt anpassad bostad är en vanlig lägenhet som är anpassad efter de behov som du har.

Bostaden har inte fast bemanning, och den fysiska miljön är direkt anpassad efter de behov du har. Oftast ligger de anpassade bostäderna i vanliga bostadshus.

Tränings- och försökslägenhet med boendestöd 

I en tränings- eller försökslägenhet hyr du en lägenhet i andra hand av staden. Det kan vara en del av din rehabilitering. Du kan inte få en tränings- eller försökslägenhet enbart för att lösa din boendesituation.

Ett boende i en tränings- eller försökslägenhet sker under begränsad tid. Målet är att hitta en permanent boendelösning. I insatsen ingår att du tar emot boendestöd.

Uppdaterad