Gruppbostad för barn och unga

Barn och ungdomar som kräver omvårdnad av personal med särskild kompetens kan bo i gruppbostad.

Där bor några barn och ungdomar tillsammans med personal dygnet runt. Boendet ska vara utformat så att det ger barnet möjligheter att bibehållla en bra kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare och syskon.

Uppdaterad