Fritid för dig som bor i LSS-bostad

Det är viktigt att man har något man tycker om att göra på sin fritid. Då mår man bättre.

Kultur- och fritidstips till din e-post

Vi skickar ut tips om aktiviteter varje vecka.
Aktiviteterna passar bra för dig som är vuxen
och bor i LSS-bostad
eller arbetar på daglig verksamhet.
Alla som är intresserade kan få tipsen.

Vill du få de här tipsen till din e-post?
Skicka e-post till Funktion.IDR.Fritidstips.LSS@stockholm.se
från den e-postadress du vill få tipsen till.
Skriv att du vill anmäla dig på listan med tipsen.

Fritidstipsen kan man också läsa på en särskild webbplats.

Stöd och råd till kultur- och fritidsarrangörer

Fritidsutvecklarna hjälper kultur- och fritidsarrangörer genom råd och stöd. Arrangörerna kan vara föreningar, organisationer, studieförbund, kulturinstitutioner, det fria kulturlivet eller stadens egna verksamheter.

Kontakta gärna Fritidsutvecklarna om din förening eller organisation funderar på att skapa ny verksamhet för målgruppen.

Ekonomiska stöd

Fritidsutvecklarna har även ekonomiska stöd till arrangörer av kultur- och fritidsverksamhet för målgruppen.

Fritidsutvecklarna

Fritidsutvecklarna har uppdraget att utveckla ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud inom Stockholms stad. Målgruppen för utbudet är vuxna personer med rätt till LSS-insatser och har intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Om du har frågor om kultur och fritid eller vill tipsa om någon aktivitet kan du kontakta Jenny Åhsberger.

Uppdaterad