Fritid för dig som bor i LSS-bostad

Det är viktigt att man har något man tycker om att göra på sin fritid. Då mår man bättre.

Kultur- och fritidstips till din e-post

Vi skickar ut tips om aktiviteter varje vecka.
Aktiviteterna passar bra för dig som är vuxen
och bor i LSS-bostad
eller arbetar på daglig verksamhet.
Alla som är intresserade kan få tipsen.

Vill du få de här tipsen till din e-post?
Skicka e-post till gruppbostadfritid@stockholm.se
från den e-postadress du vill få tipsen till.
Skriv att du vill anmäla dig på listan med tipsen.

Fritidstipsen kan man också läsa på en särskild webbplats.

Stöd och råd till kultur- och fritidsarrangörer

Fritidsutvecklarna hjälper kultur- och fritidsarrangörer genom råd och stöd. Arrangörerna kan vara föreningar, organisationer, studieförbund, kulturinstitutioner, det fria kulturlivet eller stadens egna verksamheter.

Kontakta gärna Fritidsutvecklarna om din förening eller organisation funderar på att skapa ny verksamhet för målgruppen.

Hjälp att nå målgruppen

Fritidsutvecklarna ser till att er inbjudan når alla som bor i LSS-bostad eller arbetar på dagliga verksamheter i Stockholm och andra intresserade.

Ekonomisk finansiering

Fritidsutvecklarna kan även gå in med ekonomiska medel eller stöd till arrangörer av kultur- och fritidsverksamhet för målgruppen när efterfrågade aktiviteter skapas. Kontakta fritidsutvecklarna för ett möte.

Vill du arrangera gruppaktiviteter under juni, juli och augusti månad för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet? Då kan du kanske söka det här stödet!

Semesterverksamhetsstödets målgrupp

Målgruppen för stödet är vuxna personer över 21 år inom personkrets 1 som har någon form av LSS-insats. Det kan till exempel vara daglig verksamhet, gruppbostad, servicebostad eller boendestöd i Stockholms stad.

Vem kan söka?

Föreningar, stiftelser, studieförbund och organisationer som gör gruppaktiviteter på sommaren för målgruppen.

För vad kan man söka?

För utflykter, dagsemester, prova-på aktiviteter under juni, juli och augusti för målgruppen. Aktiviteterna ska  pågå under minst 4 timmar. Det ska vara öppet för alla i målgruppen.

Hur mycket pengar får man?

Per person som har LSS-insatser och som bor i Stockholms stad får man 250 kronor per dag.

Hur ska man göra?

Ta kontakt med Jenny Åhsberger för att höra att det går att få stödet för just den verksamhet ni vill göra. Ansök sen om semesterverksamhetsstöd. Skicka en inbjudan till Fritidsutvecklarna i god tid innan sommaren. Ta emot anmälningar till aktiviteten och skicka sedan en deltagarlista till Fritidsutvecklarna. Efter det betalas stödet ut.

Varför finns det semesterverksamhetsstöd?

Det behövs fler aktiviteter för de som vill göra något kul på semesterdagar man har när man är hemma i Stockholm under sommaren. Stödet är hjälp att kunna ha extra ledare för aktiviteter i Stockholmsområdet.

Vad krävs av dem som får stödet?

 • Skicka en inbjudan till Fritidsutvecklarna i god tid innan sommaren.
 • Skriv till Fritidsutvecklarna hur ni använt penarna och spara kvitton och fakturor.

Om du vill genomföra regelbundna evenemang för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan du kanske söka det här stödet.

Evenemangens målgrupp

Målgruppen för stödet är vuxna personer med rätt till LSS-insatserna för personer inom personkrets 1. Det kan vara att man går på daglig verksamhet, har assistent, bor i gruppbostad, servicebostad eller har boendestöd i Stockholms stad. Alla besökare behöver inte vara från målgruppen men minst hälften ska vara från målgruppen.

Vem kan söka?

Vem som helst som vill arrangera evenemang från en förening, stiftelse eller studieförbund.

Hur mycket pengar får man?

Det beror på vad man vill göra, hur stort evenemanget är och när man vill göra det. Räkna ut hur mycket pengar som behövs och skriv en budget i ansökan.

När kan man ha evenemanget?

Det ska vara på en helgdag, en lördag, söndag eller kväll innan helgdag. Gärna på helger då det inte är finns andra evenemang. Fråga Fritidsutvecklarna om när det passar bra och inte krockar med andra evenemang.

För vad kan man söka?

Publika evenemang som till exempel uppvisningar, galor, idrottsevenemang, teater, konserter, föreställningar och fester.

Entrékostnad

Man kan ha en kostnad för inträde men det ska i så fall vara en liten kostnad.

Vad krävs av den som får stödet?

 • Man ska skicka en inbjudan evenemanget till Fritidsutvecklarna i god tid innan evenemanget. Fritidsutvecklarna sprider informationen till gruppbostäder, servicebostäder och dagliga verksamheter och andra med intresse.
 • Skriva till Fritidsutvecklarna hur man har använt pengarna och spara kvitton och fakturor. 
 • Skriva till Fritidsutvecklarna ungefär hur många som kom till evenemanget och hur evenemanget fungerade.

Det är viktigt för alla att ha något roligt att göra på fritiden. Om du vill ordna sociala, kulturella öppna träffpunkter under fritiden för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, kan det här stödet för delfinansiering kanske vara av intresse att söka.

Verksamhetens målgrupp

Målgruppen är vuxna personer med rätt till LSS-insatserna gruppbostad, servicebostad eller boendestöd i lägenhet Stockholms stad. Alla i träffverksamheten behöver inte tillhöra målgruppen för att delfinansiering kan ske.

Vem kan förvaltningen stödja med delfinansiering?

Föreningar, stiftelser, studieförbund, verksamheter i stadsdelar, dagliga verksamheter som bedriver träffverksamhet på fritiden.

Hur mycket pengar kan förvaltningen gå in med?

När träffverksamheten har funnits ett tag och har besökare som kommer ofta går idrottsförvaltningen in med 400 kr för varje träff. För att komma igång med en helt ny verksamhet kan en större del ges.

Hur ofta kan man komma överens om delfinansieringen?

En eller två gånger per år. Förvaltningen behöver veta hur många träffar som planeras.

För vad kan man använda förvaltningens delfinansiering?

För träffverksamhet på kvällar och helger som är varje eller varannan vecka under största delen av året. Man kan inte använda finansieringen till lokaler, löner och kontorsmaterial. Förvaltningens insats ska gå till sådant som skapar aktivitet och intresse för träffarna: artister, spel, material eller personer som håller föredrag. Behov finns av verksamheter på helger och möjlighet att köpa mat till självkostnadspris.

För delfinansieringen vill förvaltningen ha dessa uppgifter:

 • Man ska skicka en inbjudan till träffarna till Fritidsutvecklarna senast en månad innan terminsstart. Verksamheten lägger in träffarna i god tid i appen Kul i stan.
 • Skriva till Fritidsutvecklarna hur man har använt pengarna när de är slut och spara kvitton och fakturor.
 • Skriva till Fritidsutvecklarna ungefär hur många som kommit på träffarna.

Vill du anordna enstaka kulturella evenemang – som till exempel scenkonstföreställningar, fester eller konserter – för vuxna personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller som är inom autismspektrumet, under deras fritid?

Kontakta då Fritidsutvecklarna för att att få veta mer möjligheterna!

Utbildning

Fritidsutvecklarna genomför utbildningar för arrangörer och för personal på LSS-bostäder. De handlar bland annat om:

 • hur man kan anpassa sin kultur- eller fritidsverksamhet för målgruppen
 • att skriva tydliga lättlästa inbjudningar
 • seminarium om meningsfull fritid.

Fritidsutvecklarna

Fritidsutvecklarna har uppdraget att utveckla ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud inom Stockholms stad. Målgruppen för utbudet är vuxna personer med rätt till LSS-insatser och har intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Om du har frågor om kultur och fritid eller vill tipsa om någon aktivitet kan du kontakta Jenny Åhsberger.

Uppdaterad