Fritid för barn och unga som har funktionsnedsättningar

Fritid är en viktig del av livet för alla barn och ungdomar. Hitta fritidsaktiviteter som fungerar när du behöver lite extra stöd!

Fritidsnätet

Fritidsnätet är en webbplats med ett samlat fritidsutbud för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar i Stockholms län.

På Fritidsnätet kan du söka efter fritidsaktiviteter utifrån just dina önskemål.

Fritidsmässan minfritid.nu

Varje höst återkommer fritidsmässan minfritid.nu. Mässan presenterar fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar. På mässan finns ett stort antal utställare, prova-på-aktiviteter och uppträdanden.

Vår förhoppning är att fler personer hittar något de vill göra och får en aktiv och meningsfull fritid.

Uppdaterad