Aktivitetshuset

Södermannagatan 61

Aktivitetshuset är en öppen verksamhet som vänder sig till vuxna över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ger praktiskt och socialt stöd med målsättningen att ge möjlighet till en fungerande vardag.



Fakta

Typ av service
Träfflokal
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
Om ikoner för tillgänglighet

Vårt fokus i verksamheten ligger på att stödja yngre personer som står utanför arbetsmarknaden och vara ett stöd i resan mot egen försörjning.  

Alla oavsett ålder är välkomna till vårt café för att fika och umgås med andra i lugn miljö. Fika finns till försäljning av den dagliga verksamheten som håller till i samma lokaler.

På Aktivitetshuset har du möjlighet att träffa andra i en liknande situation. Vi erbjuder:

 • Praktiskt och socialt stöd i form av ansökningar om ekonomiskt bistånd samt stöd i kontakten med olika myndigheter
 • Hälsoinriktad verksamhet i form av träningspass, stresshantering och vägledning inom kost
 • Studiecirklar
 • Social verksamhet med café tisdagar och torsdagar samt utflykter måndagar och torsdagar.

Till vissa av aktiviteterna krävs en föranmälan. 

Aktivitetshuset är återöppnat och ligger i nya lokaler, på Södermannagatan 61.

Praktiskt och socialt stöd

Behöver du hjälp med att skriva ansökningsblanketter? Vi kan hjälpa dig med det och även vara i kontakt med myndigheter och om du behöver kontakta vår egen stadsdelsförvaltning.  

Hälsoinriktad verksamhet

Vi erbjuder olika hälsofrämjande aktiviteter som en del i att ha en fungerande vardag. Syftet med verksamheten är att utifrån ett återhämtningsperspektiv ge stöd till dig med att upprätthålla och utveckla dina egen förmåga till ett hälsosamt liv. Under sex månader kan du som deltagare ta del av följande aktiviteter:

Hälsosamtal

 • Fysiska aktiviteter i form av gym, simning, badminton och gruppträning
 • Stresshantering samt mindfulness
 • Qigong
 • Kostråd
 • Workshops och föreläsningar

Studiecirklar i samarbete med olika organisationer

Studiecirklarna är arbetsförberedande studiecirklar för att öka möjligheterna till arbete eller fortsatta studier för målgruppen. 

Social verksamhet

På Blecktornet samt även andra miljöer på Södermalm har vi en öppen mötesplats där personer med erfarenhet av psykisk ohälsa får möjlighet att träffa andra i samma situation. Vi erbjuder café och utflykter där du som gäst har möjlighet att vara med och tycka till om veckans verksamhet. 

Samarbeten

Arbete pågår med att starta samarbeten med både beställarenheter, brukarorganisationer och föreningar. Ambitionen är att skapa samverkan kring arbetsförberedande cirklar men även att tillsammans arbeta för att ge stöd till yngre personer med erfarenhet av psykisk ohälsa som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Preliminärt veckoschema

Måndagar: studiecirkel och utflykt
Tisdagar: öppen mötesplats, ansökningsstöd, studiebesök och café och föreläsningar
Onsdagar: studiecirkel
Torsdagar: ansökningsstöd, studiebesök, utflykt
Fredagar: öppen mötesplats, studiecirkel, café och föreläsningar

Vilka är vi?

Inom verksamheten arbetar sex tillsvidareanställda där två personer arbetar med den öppna mötesplatsen, studiecirklar samt praktiskt och social stöd. Fyra personer arbetar i den hälsoinriktade delen. Verksamheten leds av en biträdande enhetschef och det finns även gruppledare som stöd i det vardagliga arbetet.

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad