Mellanmålet Rehab AB

Strandbergsgatan 61

Mellanmålet Rehab erbjuder sysselsättning enligt SoL och stödinsatser för dig som är ung vuxen med psykisk ohälsa. Här finns möjlighet att pröva sina förmågor, delta i kurser och aktiviteter, och möta andra i ett socialt sammanhang. Välkommen!

Fakta

Typ av service
Sysselsättning
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Privat
Inriktning
Hantverk och konst, arbetsinriktning, andra aktiviteter
Webbplats
https://www.mellanmalet.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Som deltagare i sysselsättning har du en egen stödperson samt en individuell planering och veckoschema utifrån personliga behov och mål. Det kan till exempel handla om att bryta social isolering, få en fungerande vardag eller att på sikt komma ut i arbetspraktik eller studier. Vi anordnar kurser och aktiviteter på plats i våra lokaler, och har ett eget café.

Målgrupp

Vi vänder oss till unga vuxna 18–35 år med psykisk ohälsa i Stockholms län. Vår personal har kompetens att stötta deltagare som även har en neuropsykiatriska diagnos.

Innemiljö

Mellanmålet Rehab håller till i ljusa och trevliga lokaler i Stadshagen. Vi är en öppen verksamhet med ett litet café som serverar frukost, lunch och fika. Våra deltagare har tillgång till wifi, datorer, TV och mikrovågsugn för att värma egen mat.

Utemiljö

Vi gör ibland grupputflykter i närområdet och inom Stockholms stad. Vi färdas då med kollektivtrafiken och/eller promenerar.

Särskild kompetens

Vår personal har olika kompetenser och högskoleutbildning inom socialpsykiatriskt arbete, psykologi och pedagogik. Externa kursledare från Studieförbundet Vuxenskolan anlitas för några av våra aktiviteter och kurser.

Kommunikationer - hur man tar sig hit

Tunnelbanans blå linje till Stadshagen. Tunnelbanans gröna linje till Kristineberg
Bussar 50 och 56.

Övrig information

Mellanmålet Rehab är en plats för våra deltagare att mellanlanda på för att sedan ta sig vidare i livet. Vi tror på allas inneboende kraft att skapa positiv förändring. Vårt utvecklingsorienterade synsätt gör att vi hittar individuella lösningar och nya vägar framåt.

Hitta hit

Uppdaterad