Lounge på Arbetscentrum Hässelby-Vällingby

Arbetscentrum Hässelby-Vällingby

Hässelby torg 7, 2tr

Visa på karta

Arbetscentrum har aktiviteter för dig med psykisk funktionsnedsättning. Hos oss kan du delta i olika gruppaktiviteter och få möjlighet till social gemenskap. Biståndsbeslut krävs för att gå hos oss.

Fakta

Typ av service
Sysselsättning
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Data och it, media, service, restaurang/kafé och butik, hantverk och konst, andra aktiviteter

Tillgänglighet

 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Veckoschema hösten 2020

Måndag

08.45–12.00

 • Bakning
 • Pappershantverk (start mitten oktober)
 • Data
 • Textil
 • Matlagning i träfflokal
 • Kafé i träfflokal

13.00–16.00

 • Data
 • Rask promenadgrupp
 • Servicegrupp
 • Textil
 • Bakning i träfflokal

Tisdag

09.30-12.00

 • Matlagning i träfflokal
 • Kafé i träfflokal

13.00–16.00

 • Aktivitetsgrupp i träfflokal
 • 13.30 Fruktutdelning
 • 13.30 Gym – simning
 • Pappershantverk

Onsdag

9.00–12.00

 • Promenadgruppen – långsam eller rask
 • Data
 • Textil
 • Servicegrupp
 • Matlagning i träfflokal
 • Kafé i träfflokal

13.00–16.00

 • Teknikgrupp (start mitten oktober)
 • Historiegrupp
 • Textil

Torsdag

08.45–12.00

 • Bakning
 • Konst
 • Data
 • Textil
 • Matlagning i träfflokal
 • Kafé i träfflokal

13.00–16.00

 • Textil
 • Konst
 • 13.30 Gym – simning
 • Data

Fredag

08.45–12.00

 • Bakning
 • Data
 • Service och inköp
 • Matlagning i träfflokal
 • Kafé i träfflokal

13.00–15.00

 • Data – nybörjare
 • Gym – simning och vattengympa

Mål och inriktning

Verksamheten är präglad av öppenhet, aktivitet och gemenskap. Sysselsättningen är individuellt anpassad utifrån dina intressen och mål. Du får stöd i att utveckla dina kunskaper och vi inspirerar dig till nya. Hos oss kan du förbereda dig inför en eventuell arbetsrehabilitering eller återgång till arbete.

Mat och måltider

Vi bjuder på gratis fika med kaffe, te och smörgås på förmiddagen samt kaffe, te och frukt eller kaka på eftermiddagen. Du får möjlighet till lunch till självkostnadspris på vår träfflokal Kompassen i Vällingby centrum.

Personalens kompetens

Personalen på Arbetscentrum har lång erfarenhet från både socialpsykiatriskt arbete och från psykiatrin. Vi har utbildningar i neuropsykiatri, KBT, MI och supported employment (IPS) samt utbildning i bemötande och konflikthantering. En person talar persiska.

Inflytande och delaktighet

Som deltagare är du delaktig och har inflytande över din planering i samband med att genomförandeplanen skrivs och vid uppföljningen av planen. En brukarenkät genomförs en gång per år där du har möjlighet att ge synpunkter på och komma med förslag på att utveckla verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad