Lounge med soffgrupp och två mindre bord med stolar.

Arbetscentrum Hässelby-Vällingby

Hässelby torg 7, 2tr

Arbetscentrum erbjuder sysselsättning för dig med psykisk funktionsnedsättning. Hos oss kan du delta i olika gruppaktiviteter och du får möjlighet till social samvaro. Biståndsbeslut krävs för att gå hos oss.

Fakta

Typ av service
Sysselsättning
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Inriktning
Data och it, service, restaurang/kafé och butik, hantverk och konst, andra aktiviteter

Tillgänglighet

 • Kontrastmarkering
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Veckoschema

Måndag

08:45–12:00

 • Bakning
 • Pappershantverk
 • Data
 • Textil
 • Matlagning i träfflokal
 • Café i träfflokal

13:00–16:00

 • Data
 • Rask promenadgrupp
 • Servicegrupp
 • Textil
 • Bakning i träfflokal

Tisdag

09:30-12:00

 • Matlagning i träfflokal
 • Café i träfflokal

13:00–16:00

 • Fruktutdelning, klockan 13.30
 • Gym – simning, klockan 13.30
 • Pappershantverk

Onsdag

08:45–12:00

 • Promenadgrupp – långsam eller rask
 • Data
 • Bakning
 • Textil
 • Matlagning i träfflokal
 • Café i träfflokal

13:00–16:00

 • Historiegrupp
 • Textil
 • Servicegrupp

Torsdag

08:45–12:00

 • Bakning
 • Konst
 • Data
 • Textil
 • Matlagning i träfflokal
 • Café i träfflokal

13:00–16:00

 • Textil
 • Konst
 • Data
 • Gym – simning, klockan 13.30

Fredag

09:00–12:00

 • Bakning
 • Servicegrupp
 • Konst
 • Matlagning i träfflokal
 • Café i träfflokal

13:00–15:00

 • Data – nybörjare
 • Textil
 • Gym/simning

Mål och inriktning

Verksamheten är präglad av öppenhet, aktivitet och gemenskap. Sysselsättningen är individuellt anpassad utifrån dina intressen och mål. Du får stöd i att utveckla dina färdigheter och vi inspirerar dig till nya. Hos oss kan du förbereda dig inför en eventuell arbetsrehabilitering eller inför arbete, studier, praktik etc.

Mat och måltider

Vi bjuder på fika med kaffe/te och smörgås på förmiddagen samt kaffe/te och frukt/kaka på eftermiddagen. Du har möjlighet till lunch till självkostnadspris på vår Träfflokal Kompassen i Vällingby centrum.

Personalens kompetens

Personalen på Arbetscentrum har lång erfarenhet från socialpsykiatriskt arbete. Vi har utbildningar inom psykisk ohälsa/neuropsykiatri, återhämtning, motiverande samtal (MI) samt utbildning i bemötande. En person talar spanska.

Inflytande och delaktighet

Som deltagare har du inflytande över ditt stöd i samband med att genomförandeplan skrivs och vid uppföljningssamtal med din kontaktperson. Brukarenkät genomförs en gång per år. Vi har även brukarmöte 1 gång per termin på Arbetscentrum. Vi välkomnar synpunkter och förslag.

Hitta hit

Uppdaterad