Stödboendet Drivhusvägen

Drivhusvägen 37

Välkommen till stödboendet vid Drivhusvägen. Tillsammans med dig fokuserar vi på hälsa, återhämtning och ett självständigt liv. Drivhusvägens stödboende är beläget nära Enskede Gård.

Fakta

Typ av service
Stödboende
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Hos oss möter du en välutbildad och engagerad arbetsgrupp som tar till vara på dina kunskaper och förmågor.

Vårt mål är att ge dig det stöd du behöver för att klara ditt eget boende och ditt vardagsliv. Vi anpassar vårt stöd efter dina behov. Vi tar till vara på ditt kunnande för att stärka din självkänsla och utveckla din självständighet.

Boendemiljö

Stödboendet består av i 16 lägenheter, varav 4 ligger i ett annex nära Enskede Gårds tunnelbanestation.

Mat och måltider

En dag i veckan har vi gemensam frukost i vår gemensamhetslokal.

Personalens kompetens

Personalgruppen har lång erfarenhet och den utbildning som krävs för att stödja och motivera dig i återhämtning och till ett självständigt liv.

Inflytande

Du är delaktig i planeringen av ditt stöd. Vi respekterar dina åsikter och lyssnar hur just du vill att ditt personliga stöd ska utformas. Stödboendet har så kallade husmöten där du som lägenhetsinnehavare tillsammans med personal diskuterar gemensamma frågor som rör boendet.

Gemensamhetslokalen är öppen en kväll i veckan, tisdag samt en eftermiddag, fredag.

Övrigt

Vi ingår i ett hälsoprojekt och ett delaktighetsprojekt med olika aktiviteter. Vi odlar grönsaker i vår berså.

För att ansöka om stödboende, kontakta biståndshandläggaren i din stadsdelsförvaltning.

Hitta hit

Uppdaterad