Sällhetens stödboende

Nordenflychtsvägen 93

Sällheten är ett stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendet består av sex stycken lägenheter som ligger i det nybyggda området Lindhagen på nordvästra Kungsholmen.Fakta

Typ av service
Stödboende
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Mål och inriktning

Målgruppen är vuxna med psykisk ohälsa enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vi erbjuder den enskilde stöd och service enligt beställning och arbetar alltid med individen i fokus. Vårt mål är att ge varje individ en meningsfull tillvaro, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhället.

Boendemiljö

Sällhetens stödboende har funnits sedan 2012 och är trivsamt belägen i ett flerfamiljshus. En liten bit utanför stödboendet finns det flera restauranger, caféer, samt närhet till bussar och vatten.

Stödboendet har sex fullvärdiga lägenheter fördelat i så kallat ”trapphusboende” vilket innebär att lägenheterna är fördelade på olika plan och i två olika portar. Till stödboendet hör en gemensamhetslägenhet med sällskapsytor där personal finns tillgänglig vardagar under dagtid.

Gemensamma aktiviteter såsom gemensam lunch och fredagsfika genomförs efter önskemål från klienterna. Högtider uppmärksammas och firas gemensamt.

Medarbetare

Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk ohälsa och har för arbetet relevant utbildning. Varje klient har minst en stödperson på boendet som har huvudansvaret för att hen får det stöd som hen har behov av samt att insatserna blir utförda på ett korrekt sätt. Uppföljningar sker enligt beställning.

Alla medarbetare är utbildade enligt ESL, ett självständigt liv och MI, motiverande samtal. Personalgruppen får handledning en gång i månaden med syfte att utveckla sitt arbete och öka kvaliteten i stödet och servicen som ges.

Delaktighet och inflytande 

Klienten är delaktig i upprättandet av genomförandeplanen efter beställning på insats. Husmöten erbjuds regelbundet där klienten bland annat kan lämna önskemål på gemensamma aktiviteter. 

Lämna synpunkter 

Vårt mål är att hålla en god kvalitet i vår verksamhet. Om du har synpunkter, beröm eller förslag på förbättringar får du gärna kontakta oss direkt eller fylla i följande formulär:

Tyck till om verksamheterna inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad