Reimersholmes servicebostäder

Reimersholmsgatan 63, 117 40 Stockholm, Blekingegatan 13 D, 118 56 Stockholm

Visa på karta

Reimersholmes servicebostäder drivs på entreprenad av Olivia omsorg sedan februari 2017. Vi erbjuder omsorg med hög kvalitet där du får möjlighet att leva ett självständigt liv utifrån dina förutsättningar.Fakta

Typ av service
Servicebostad LSS
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Privat

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Målet med verksamheten är att erbjuda ett boende på dina villkor med det stöd just du behöver för ditt välmående.

Våra värdeord som vi arbetar efter är: Omtanke, Mod, Samverkan, Olikhet, Respekt och Glädje.

Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik och samtlig personal har utbildning i att möta utmanande beteende.

På Reimersholmes servicebostäder anordnar vi gemensamma och individuella aktiviteter utifrån den boendes intresse.

Målgrupp

Reimersholmes servicebostäder riktar sig till personer som tillhör personkrets 1.

Innemiljö

Det finns totalt 20 lägenheter på Reimersholmes servicebostäder. 7 lägenheter på Blekingegatan och 13 lägenheter på Reimersholmsgatan. Utöver lägenheterna finns servicelokaler i nära anslutning till alla lägenheter där du kan umgås med övriga boende och personal.

Utemiljö

Servicebostäderna ligger på Södermalm med närhet till grönområden, centrum, buss, tunnelbana och pendeltåg.

Särskild kompetens

Personalen som arbetar på servicebostäderna har lång erfarenhet inom yrket, och för att möta de boendes behov går personalen regelbundet aktuella utbildningar och föreläsningar.

VIP-utbildad personal erbjuder jag-stärkande kurs med syfte att förebygga våld i nära relationer för personer med intellektuell eller psykiska funktionsvariationer.

Kostombud eller hälsocoach finns på boendet som stödjer i hälsosamma val och att hitta aktiviteter som är individanpassade.

Det finns även kognitionsombud som har gått utbildning i bildstöd, samtalsmatta och pictostatmetoder för att förbättra delaktigheten.

Kommunikationer – hur tar man sig hit?

Båda våra enheter är centralt belägna nära förbindelse med buss, tunnelbana och pendeltåg.

Övrig information

Vi erbjuder gemensamma måltider vissa dagar i veckan där alla boende har möjlighet att äta tillsammans.

Hitta hit

Uppdaterad