Gröndals servicebostad

Gröndalsvägen 179

Gröndals servicebostad är ett tryggt boende där vi utgår från dina behov och förutsättningar. Du bestämmer själv över ditt hem och ska känna trygghet och värdighet i ditt boende.

Fakta

Typ av service
Servicebostad LSS
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Boendemiljö

Gröndals servicebostad är ett permanent boende med 12 lägenheter med 13 boende. Lägenheterna ligger i ett lugnt område med närhet till Mälaren och naturen runt Vinterviken. Vi lägger stor vikt till att du ska känna dig trygg i din bostad och trivas på gruppbostaden.

Mat och måltider

Här kan du variera att få stöd med måltider i din egen lägenhet och att ibland äta gemensamt med andra hyresgäster på gruppbostaden.

Personalens kompetens

Ledning och flertalet av våra medarbetare har lång yrkeserfarenhet. All fast anställd personal har bland annat utbildning i hjärt- och lungräddning samt brandskydd.

Inflytande

Du har stort inflytande över hur du vill ha det i ditt hem. Fritids- och kulturaktiviteter planeras tillsammans med din stödperson i boendet. Du får tillgång till aktuell samhällsinformation. Gruppbostaden inbjuder även till boendemöten med alla hyresgästerna.

Hitta hit

Uppdaterad