Illustration av ett hus

Byälvsvägens servicebostad

Byälvsvägen 219

Byälvsvägens servicebostad är en servicebostad för personer med lindriga funktionsnedsättningar, personkrets 1. Verksamheten bedrivs av Attendo LSS på uppdrag av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.

Fakta

Typ av service
Servicebostad LSS
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Privat
Webbplats
https://www.attendo.se/lss-verksamhet/attendo-byalvsvagens-gruppbostad/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Enheten är ett serviceboende, med en servicelägenhet som är gemensam för boende och personal. I dagsläget får 7 personer stöd av personalen i egna lägenheter i närområdet.

Mål och inriktning

LSS, personkrets 1.

Boendemiljö

Samtliga lägenheter ligger på Byälvsvägen i Bagarmossen, med närhet till naturen och bra kommunikationer.

Mat och måltider

Måltiderna intas i den egna lägenheten, med eller utan personalstöd. Varje fredag erbjuder vi gemensam middag i servicelägenheten.

Personalens kompetens

Samtlig personal har relevant utbildning och erfarenhet inom området.

Inflytande

Beställningen från biståndsbedömaren ligger till grund för insatserna. Utifrån den lägger vi tillsammans upp vad du vill ha stöd i, och hur. I genomförandeplanen dokumenterar vi detta tillsammans. Inom Attendo arbetar vi med kontaktmannaskap. Det innebär att du som bor på Byälvsvägen har en stödperson från personalgruppen som känner dig extra väl och som bevakar dina intressen.

Vi bjuder varje månad in till brukarråd där du som bor här har möjlighet att tycka till och påverka våra gemensamma aktiviteter.

Övrigt

Vi erbjuder stöd i allt som rör den dagliga livsföringen och en aktiv fritid med hänsyn till den boendes integritet.

Hitta hit

Uppdaterad