Spånga-Tensta hemtjänst

Stormbyvägen 2-4

Visa på karta

Enheten drivs i kommunal regi och utför omvårdnads- och servicetjänster i stadsdelarna Tensta/Hjulsta, Solhem, Sundby, Flysta, Bromsten och Lunda.Fakta

Typ av service
Ledsagning SoL
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Trygghetslarm är ett alternativ eller ett komplement till hjälpinsatser. Hemtjänstens personal besvarar trygghetslarmen. Hjälpinsatser kan utföras alla tider på dygnet beroende på vilka behov du har.

Hemtjänsten ska hålla hög kvalitet på sina tjänster genom att ha utbildad och erfaren personal som utför sitt arbete med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Bland personalen finns många som, förutom svenska, talar ett andra språk exempelvis finska, spanska, arabiska, persiska, tigrinja, somaliska och polska.

Du som vill ansöka om hjälpinsatser från hemtjänsten kan göra det hos biståndshandläggare på stadsdelsförvaltningen i den stadsdel där du bor eller via äldre direkt 08-806565

Hitta hit

Uppdaterad