Hägersten-Liljeholmen (SOL)

Elsa Brändströms gata 66

Visa på karta

Hägersten-Liljeholmen stöd och service - för dig som vill leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Vi erbjuder ledsagarservice av hög kvalitet och utgår från dina unika behov och önskemål.Fakta

Typ av service
Ledsagning SoL
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Hägersten-Liljeholmen stöd och service är en kommunal utförare av olika insatser med stöd i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller Socialtjänstlagen (SoL).

Personal

Vi har lång erfarenhet av att ge professionellt stöd och service inom personlig assistans, ledsagning och avlösning. Våra medarbetare har olika bakgrunder, språkkunskaper och intressen. De har adekvat utbildning och vi erbjuder löpande fortbildning efter önskemål och behov.

Delaktighet

Vårt mål är att du ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som det bara går, utifrån dina förutsättningar och behov. Att du har insyn och inflytande i allt som har med din insats att göra är viktigt för oss. Vi har regelbundna uppföljningar.

Välkommen att kontakta oss!

Hitta hit

Uppdaterad