En man går bredvid en pojke som sitter i rullstol.

Enheten för personligt stöd i Hägersten-Älvsjö

Spikskogatan 3

Du som är under 66 år kan välja personlig assistans, avlösning eller ledsagning hos Enheten för personligt stöd Hägersten-Älvsjö när du blivit beviljad insatsen.

Fakta

Typ av service
Ledsagarservice LSS
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Enheten för personligt stöd Hägersten-Älvsjö erbjuder personlig assistans, avlösning och ledsagning.

Inflytande

Tillsammans med dig utformar vi en genomförandeplan. I planen utgår vi från dina behov och önskemål samt förutsättningar i beslutet som ligger till grund för insatsen.

I genomförandeplanen beskriver vi arbetssätt och rutiner som gäller för just dig. På så vis har du möjlighet att påverka din vardag och vilken hjälp som du behöver. Vi följer upp att genomförandeplanen fungerar och att vi följer planen.

Vid behov kan din gode man eller någon annan som företräder dig också medverka när vi utformar genomförandeplanen.

Du har stort inflytande vid rekrytering av våra medarbetare och väljer själv din ledsagare så långt som det är möjligt.

Hitta hit

Uppdaterad