Bromma Avlösning och Ledsagning 0–65 år

Tunnlandsvägen 91B

Vi vänder oss till föräldrar och familjer som har beviljats avlösarservice samt till barn och vuxna som har beviljats ledsagarservice.

Fakta

Typ av service
Ledsagarservice LSS
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Kommunal

Mål och inriktning

Verksamhetens mål och uppdrag är att kunna erbjuda Dig ett så normalt och självständigt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar.

Personalens kompetens

Vi erbjuder kontinuitet genom personal som med sina olika kompetenser utgår från stödets inriktning och utformning.

Inflytande

Du planerar tillsammans med din avlösare eller ledsagare = kontaktperson hur och när stödinsatserna sker. Kontinuerlig uppföljning av insatser är viktigt för att du skall känna dig delaktig och nöjd med insatserna.

Övrigt

För att ansöka om avlösning eller ledsagning kontakta biståndshandläggaren i din stadsdel.

Hitta hit

Uppdaterad