Skärholmens torg en solig sommardag med massa folk som sitter runt fontänen

Assistansenheten Skärholmens stadsdelsförvaltning

Bredängstorget 5

Visa på karta

Du som bor i Skärholmens stadsdelsförvaltning och är under 65 år kan välja Assistansenheten när du har blivit beviljad: personlig assistans, ledsagning och avlösning. Vi rekryterar även kontaktpersoner.

Fakta

Typ av service
Ledsagarservice LSS
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Vår verksamhetsidé och vårt uppdrag är att du ska få stöd att leva ett så normalt liv som möjligt utifrån dina egna förutsättningar. Insatserna ska präglas av ett stort självbestämmande.

Vi har ett brett kontaktnät över Stockholm stad vilket underlättar vid rekrytering av nya medarbetare med exempelvis specialkompetenser.

Vi rekryterar din/dina medarbetare i samråd med dig. Du kan alltid ge förslag på personer som du önskar att vi ska anställa och vi tar reda på dina önskemål när det gäller exempelvis utbildning, språk, erfarenhet eller annat som är viktigt för dig. Du kan välja hur aktiv du önskar vara i rekryteringsprocessen.

Vi har en lång och bred erfarenhet av arbete hos personer med olika funktionsnedsättningar. Det gör att vi lättare kan hantera situationer som kan uppstå i din vardag. Om så önskas har vi ett aktivt och nära samarbete med ditt nätverk.

När insatsen har kommit igång följs den upp. Du kan när som helst begära att få träffa enhetschefen och medarbetarna för att diskutera innehållet.

Skärholmens assistansenhets kontor ligger lättillgängligt i Bredängs centrum.

Hitta hit

Uppdaterad