En man och en pojke sitter och skrattar i en park och solen skiner.

Assistansenheten Rinkeby-Kista

Borgarfjordsgatan 14, Kista

Rinkeby-Kista Assistansenhet - för dig som vill leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Vi erbjuder personlig assistans, ledsagning, avlösarservice och avlösning enligt LSS och SoL och utgår ifrån det beslut du fått ifrån kommunen.

Fakta

Typ av service
Ledsagarservice LSS
Verksam i
Rinkeby-Kista, Järva
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

Insatserna personlig assistans, ledsagning, avlösning samt avlösarservice utförs i ditt hem eller på annan avtalad plats.

Om ikoner för tillgänglighet

Mål och vision

Vi har lång erfarenhet av att ge professionellt stöd till personer med olika förutsättningar och vi utgår alltid från dina unika behov och önskemål. Vårt mål är att kunna bidra till dina möjligheter att leva ett självständigt liv utifrån din specifika situation.

Medarbetare

De medarbetare som ska utföra ditt stöd rekryteras i samråd med dig. Vi tar reda på dina önskemål och behov vad gäller till exempel språk, erfarenhet, intressen eller annat som är viktigt för dig. Du kan själv ge förslag på personer som du önskar att vi ska anställa för att utföra ditt stöd.

Personalens kompetens

Personalens kompetens varierar utifrån våra kunders olika behov. All personal genomgår registerkontroll innan anställning, detta för våra kunders säkerhet och trygghet.

Inflytande och delaktighet

Hur din beviljade insats ska utföras på bästa sätt planeras av dig tillsammans med den som kommer att utföra ditt stöd eller av dig tillsammans med samordnare för din insats. Hur det fungerar följs upp regelbundet av våra chefer.

Du kan alltid kontakta våra chefer vid frågor eller synpunkter gällande din insats.

Hitta hit

Uppdaterad