En grönskande trädgård med ett vitt hus.

Stiftelsen Årsta gård skolbarnomsorg

Svärdlångsvägen 16

Vi är en läkepedagogisk och Waldorfsärskola med fritids med lång erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Vi välkomnar barn inom autismspektrat och andra funktionshinder med utvecklingsstörning.

Fakta

Typ av service
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.arstagard.se/skola/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om verksamheten och inriktning

Skapa en harmonisk och läkande miljö för barn och ungdomar med övertygelsen om att varje människa kan utvecklas. Utvecklingsmöjligheterna finns i samspelet mellan tankemässig verksamhet, konstnärligt skapande och praktiskt arbete, samt i att träna socialt samspel. Mål – att med utgångspunkt från varje elevs specifika behov tillhandahålla den undervisning och det stöd som hjälper fram elevens individuella resurser.

Målgrupp

Vi välkomnar barn inom autismspektrat och andra funktionshinder med utvecklingsstörning. KTT enligt LSS 9§7.

Innemiljö

Verksamheten är centralt belägen intill Årstaviken och bedrivs i Årsta Gårds herrgårdshus samt mindre intilliggande villor på området.

Utemiljö

Omgivningarna består delvis av ett parkliknande område intill herrgårdshuset och ett grönområde med en stor gräsmatta nära villorna. På området finns växthus med odlingar, grillplats och lekplats för de yngre barnen.

Särskild kompetens

Flera medarbetare har fortbildat sig inom Läkepedagogik som är en arbetsmetod och ett förhållningssätt riktad till barn och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar. Personalen använder AKK, Alternativ Kompletterande Kommunikation, som kommunikationsmedel med barnen och ungdomarna och har ett lågaffektivt bemötande och ett salutogent kunskapsperspektiv.

Kommunikationer – hur man tar sig hit

Cirka 150 meter till närmaste busshållplats. Cirka 800 meter till Årstaberg Station där bussar, tvärbana och pendeltåg stannar.

Övrig information

Vi är en fristående stiftelse som drivs helt utan vinstintresse, verkar utifrån gällande lagstiftning och en antroposofisk värdegrund. Inom vår verksamhet ryms även grund- och gymnasiesärskola, boende, korttidsboende och daglig verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad